חזרה למדריך single page application באמצעות אנגולר