1. מלאו מודל מכונית ומחיר בטופס
  2. ערכו ומחקו את הפריטים ברשימה שמתחת לטופס
  3. חזרו למדריך AJAX Angular באתר רשתטק