Composer autoload לטעינה אוטומטית של קבצים ב-PHP

מחבר:
בתאריך:

במדריך קודם הסברתי כיצד להשתמש ב- composer כדי לעשות אינטגרציה של ספריות קוד, ובמדריך זה תקבלו הסבר כיצד לטעון את הקבצים שלכם באופן אוטומטי (autoload) בעזרת composer. טעינה אוטומטית היא מאוד חשובה ב-PHP מודרני ולשימוש בספריות קוד מפני שהיא חוסכת מאיתנו את הצורך לעשות require ו-include לכל הקבצים שאנו זקוקים להם.

במדריך זה נכיר את הדרכים העיקריות שמשמשות לטעינת קבצים באופן אוטומטי באמצעות Composer.

1. טעינה ישירה של קבצים

האפשרות הישירה והפשוטה ביותר היא לטעון את הקבצים באופן ישיר. לשם כך, מגדירים בקובץ composer.json את הקבצים שמעוניינים לטעון באופן אוטומטי. לדוגמה:

{
  "autoload": {
    "files": [
      "App/yourFirstClass.php",
      "App/yourSecondClass.php"
    ]
  }
}

ומהקונסולה מעדכנים את ה-autoload של composer:

$ composer dump-autoload -o

זו האופציה הכי פשוטה, והיא טובה כל עוד מדובר בקובץ או בשניים.

 

eBook cover The essentials of Object Oriented PHP

 

2. טעינה של classmap

טעינה של classmap מאפשרת לטעון גם תיקיות וגם קבצים. לשם כך בקובץ composer.json מגדירים את כל הקבצים והתיקיות שרוצים שייטענו באופן אוטומטי.

{
  "autoload": {
    "files": [
      "App/yourClass.php",
"App/yourFolder"
    ]
  }
}

ומעדכנים את הקונסולה כמו בסעיף 1.

3. טעינה מבוססת PSR-4

PSR-4 הוא הסטנדרט החדיש והמתקדם ביותר ב-PHP המחייב אותנו להשתמש ב-namespace.

א. נגדיר בכל אחד מהקבצים שאנחנו מעוניינים לטעון namespace (שמחקה את מבנה התיקיות).
לדוגמה, עבור מבנה האתר שבו ישירות מתחת לתיקיית השורש נמצאת התיקייה App ובתוכה הקבצים שאנו מעוניינים לטעון. כך זה נראה:

packagist main page

עלינו להגדיר את ה-namespace עבור כל אחד מהקלאסים בתיקיית App. לדוגמה, Page.php:

<?php namespace Reshetech;
 
class Page{
  function __construct()
  {
    echo "hello, i am a page.";
  }
}

ב. בקובץ composer.json נמפה את התיקייה App על ה-namespace שהוא Reshetech באופן הבא:

{
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "Reshetech": "App"
    }
  }
}

ג. מעדכנים את הקונסולה כמו בסעיף 1.

ד. כל הקבצים שדורשים את ה-autoload חייבים לייבא את מרחב השמות.

זו דוגמה מתוך קובץ ה-index.php שמייבא את הקבצים:

<?php require "vendor/autoload.php";
use ReshetechPage;
 
$page1 = new Page();

כיצד טוענים קלאסים במבנה תיקיות מורכב?

עד כה ראינו כיצד לטעון קלאסים שנמצאים ישירות מתחת לתיקיית ה-App. אבל מה יקרה אם הקובץ Page.php יימצא תחת התיקייה App/Pages ולא ישירות תחת App?

1. נגדיר את ה-namespace של הקלאס Page בהתאמה עם מבנה התיקיות:

<?php namespace ReshetechPages;
 
class Page{
  function __construct()
  {
    echo "hello, i am a page.";
  }
}

2. נכוון את הקבצים שמשתמשים בקלאס על ה-namespace החדש. לדוגמה, קובץ ה-index:

<?php require "vendor/autoload.php";
use ReshetechPagesPage;
 
$page1 = new Page();

 

המדריך מבוסס על "The essentials of Object Oriented PHP" שמלמד PHP מונחה עצמים באמצעות דוגמאות ותרגילים הקליקו על התמונה כדי לרכוש את ה-eBook:

eBook cover The essentials of Object Oriented PHP

 

לכל מדריכי ה-PHP מונחה עצמים

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 5 + 3