קבלת מידע ב-GET ב-Angular

מחבר:
בתאריך:

המדריך כבר לא רלוונטי. עברו למדריך שמסביר כיצד להשתמש ב- HttpClient

שליחת נתונים ב-GET מאפשרת העברת נתונים מצד השרת אל האפליקציה האנגולרית באמצעות AJAX.

במדריך זה נלמד כיצד לייבא נתונים מצד השרת, וכיצד להציג אותם. המדריך ממשיך את המדריך הקודם בסדרה שהסביר כיצד לשלוח נתונים ב-POST באמצעות Angular, ושבו הסברנו כיצד לעבוד עם שירות Http והתחלנו לפתח את האפליקציה שאותה נמשיך לפתח במדריך הנוכחי.

תזכורת: כדי לעבוד עם מתודות של HTTP דוגמת POST ו-GET נשתמש בשירות האנגולרי ה-Http service.

ראו את הקוד שנפתח במדריך בפעולה

המידע יוצג ברשימת הטמ"ל, באמצעות הקוד להלן:

/src/app/app.component.html
---------------------------------------

<div id="theList">
 <h2>The list</h2>

 <ul>
 <li *ngFor="let item of cars">
  {{item.model}} : {{item.price}}
 </li>
 </ul>

</div>

הפריטים של מערך ה-cars מהקומפננטה האנגולרית מוצגים למשתמש בתוך רשימה שמיוצרת באמצעות ה-directive : ngFor.

 

ה-service

במדריך הקודם התחלנו לפתח את השירות car.service שתפקידו לרכז את העברת המידע ב-AJAX. ובמדריך זה, נוסיף לו מתודה שתפקידה לקבל את הנתונים מצד השרת.

לצורך קבלת הנתונים נשתמש במתודה get של ה-service האנגולרי Http. המתודה מקבלת בתור פרמטר את כתובת ה-url שממנה צריך לשלוף את הנתונים.

http.get("url");

נוסיף ל- service את המתודה getAll שתחזיר את הבקשה ב- get :

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http } from '@angular/http';

@Injectable()
export class CarService {
  constructor(private Http){}

 getAll(){
  return this.http.get("//localhost/get.php");
 }

  store(car:{unique_id:string, model:string, price:number}){
    return this.http.post("//localhost/store.php", car);
  }
  

}

 

הקומפננטה

הקומפוננטה האנגולרית מכילה את המתודה getCars, שמקבלת את המידע מה-service, מעבדת אותו, ומוסיפה אותו למידע שמכיל המערך cars.

/src/app/app.component.ts
---------------------------------------

import { Component } from '@angular/core';
import { Response } from '@angular/http';
import { CarService } from './car.service';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {

 cars = [];

 constructor(private carService: CarService){}
 
 ngOnInit(){
  this.getCars();
 }

 getCars(){
  this.carService.getAll()
   .subscribe(
    (response: Response) => {
      let data = response.json();
      this.cars = data;
    },
    (error)  => console.log(error)
  );
 }

 addCar(newModel, newPrice){
  let newId = this.generateId();

  this.carService.store({unique_id: newId, model:newModel.value, price:newPrice.value})
    .subscribe(
     (response) => console.log(response),
     (error)    => console.log(error)
   );

   this.cars.push({unique_id: newId, model:newModel.value, price:newPrice.value});
 }


}
 • נשתמש ב- hook ngOnInit כדי לקרוא למתודה getCars מיד אחרי טעינת המחלקה.
ngOnInit(){
 this.getCars();
}
 • המתודה getCars מקבלת את המידע שנשלח מהמתודה carService.getAll מעבדת את התגובה, ומאכלסת את המערך cars במידע החדש שנוסף.

המידע מתקבל ממתודה שהיא observable ועל כן, אנחנו נרשמים אליו באמצעות subscribe. בגלל שהמתודה שאליה נרשמנו היא מסוג Http נצפה לקבל שני סוגי מידע:

 1. response שמכיל את המידע המבוקש.
 2. error שמכיל את המידע על השגיאה, במידה והתרחשה.

כדי למצות את המידע חייבים לפרמט אותו ל-json, ואת זה נעשה באמצעות המתודה json של ה-service האנגולרי, Response.

זה נראה שהרבה דברים קורים פה, אז בואו נסתכל יותר בקרוב במתודה getCars

 • ייבאנו את ה- service ששמו Response.
  import { Response } from '@angular/http';
 • הגדרנו את התגובה response כשייכת לסוג Response .
 • מיצינו את המידע בפורמט של json באמצעות מתודה שה- service מספק.
 • והשתמשנו במידע שמיצינו כדי לאכלס את המערך cars .

התרשים להלן מסביר את אופן השימוש ב-response באפליקציה.

הדגמה של שימוש ב-response אנגולרי

וזה קוד הקומפוננטה שפיתחנו עד כה:

/src/app/app.component.ts
---------------------------------------

import { Component } from '@angular/core';
import { Response } from '@angular/http';
import { CarService } from './car.service';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {

 cars = [];

 constructor(private carService: CarService){}

  ngOnInit(){
  this.getCars();
 }

 getCars(){
  this.carService.getAll()
   .subscribe(
    (response: Response) => {
      let data = response.json();
      this.cars = data;
    },
    (error)  => console.log(error)
  );
 }


 addCar(newModel, newPrice){
  let newId = this.generateId();

  this.carService.store({unique_id: newId, model:newModel.value, price:newPrice.value})
   .subscribe(
    (response) => console.log(response),
    (error)  => console.log(error)
   );

   this.cars.push({unique_id: newId, model:newModel.value, price:newPrice.value});
  }

  private generateId(){
    let str = "";
    let possible = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789_";

    for (var i = 0; i < 10; i++){
      str += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
    }

    return str;
  }

}

 

הקוד בצד השרת

את הקוד בצד השרת כתבתי ב-PHP פרוצדורלי ושווה לכל נפש שיושב על מסד נתונים mySQL.

צד השרת כולל את הקובץ get.php שמקבל בקשה ב-GET מצד האפליקציה האנגולרית, ומחזיר את המידע שאותו הוא שולף ממסד הנתונים.

get.php
------------

<?php
/**
 * Get the data
 */
require 'connect.php';

$cars = [];
$sql = "SELECT id, unique_id, model, price FROM cars";

if($result = mysqli_query($con,$sql))
{
 $cr = 0;
 while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
 {
  $cars[$cr]['id']    = $row['id'];
  $cars[$cr]['unique_id'] = $row['unique_id'];
  $cars[$cr]['model']   = $row['model'];
  $cars[$cr]['price']   = $row['price'];
  $cr++;
 }
}

$json = json_encode($cars);
echo $json;
exit;

המידע מוחזר בפורמט json .

במדריך הבא בסדרת ה- Angular נסיים את האפליקציה כשנלמד כיצד להשתמש בכלים שהכרנו עד כה כדי לערוך ולמחוק את המידע.

למדריכים נוספים בסדרת האנגולר

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 9 + 6

תמונת המגיב

מיכל בתאריך: 29.05.2018

חושבת שיש טעות קטנה במקום return this.http.post("//localhost/store.php", car); לשנות ל- return this.http.עקא("//localhost/store.php", car); כי כל הנידון במאמר זה הוא על קבלת מידע ב GET תודה על המאמר

תמונת המגיב

בת מלך בתאריך: 21.06.2018

ברור ונהיר עזר לנו מאאאאאד שכויח

תמונת המגיב

חוה בתאריך: 19.11.2018

המדריכים ברורים ומדהימים תודה רבה גדולה!!!

תמונת המגיב

יוסי בן הרוש בתאריך: 19.11.2018

בשמחה, חוה.

תמונת המגיב

מיכל1 בתאריך: 17.06.2019

פשוט מושלם!!!

תמונת המגיב

שרי בתאריך: 16.02.2020

תודה רבה