כיצד להוסיף טבלת SQL?

מחבר:
בתאריך:

 

במדריך קודם למדנו כיצד להוסיף בסיס נתונים. במדריך זה, נלמד להוסיף טבלה באמצעות שורת הפקודות בממשק php My Admin.

לחיצה על לשונית SQL  בממשק php My Admin תכניס אותנו לשורת הפקודות, ולתוך שורת הפקודות נזין את הפקודה הבאה שכתובה כמעט בלשון בני אדם.

mysql הוספת טבלה


CREATE TABLE workers(
  workers_id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY(workers_id),
  workers_name  VARCHAR(25),
  workers_phone1 VARCHAR(11),
  workers_phone2 VARCHAR(11),
  workers_city VARCHAR(25),
  workers_date_added DATE,
  workers_comment TINYTEXT,
  workers_sex ENUM('female','male','n/a')
)

אחרי שהזנו את הנתונים, נלחץ על GO להוספת הטבלה למסד הנתונים.

 

CREATE TABLE

הפקודה ליצירת טבלה היא CREATE TABLE, שם הטבלה (workers), ובין סוגריים נמצאות כל עמודות הטבלה. לדוגמה, workers_id, workers_name, וכיו"ב.

שימו לב ששם העמודה מכיל את שם הטבלה. לדוגמה, workers_id , workers_phone1, ואת הסיבה לזה נלמד בעתיד כשנרצה להריץ פקודות שמכילות נתונים מיותר מטבלה אחת.

 

סוג הנתונים בכל עמודה

מצד ימין של שם העמודה סוג הנתונים (data type).

ל-workers_id סוג נתונים SMALLINT, שזה מתאים לחברה של כמה אלפי עובדים, מפני שיכול לקבל ערך מספרי עד 32767.

לעמודות name ו-phone השתמשתי ב-VARCHAR, שמתאים למחרוזות טקסט קצרות, עד 255 תווים, כשבסוגריים מופיעים מספר התווים.

סוג הנתונים DATE מאפשר הזנת נתונים בפורמט: YYYY-MM-DD. לדוגמה, 2013-06-06.

ואת עמודת ההערה workers_comment הגדרתי כסוג מידע TINYTEXT כדי שהשדה יוכל להיות מוזן בעד 255 תווים (בניגוד ל-VARCHAR אין מגדירים את אורך המחרוזת בסוגריים).

workers_sex יכול לקבל אחת מהאפשרויות: "female", "male", "n/a" הודות לשימוש בסוג השדה ENUM.

 

PRIMARY KEY

לעמודה workers_id הוספתי מספר הגדרות מיוחדות:

NOT NULL– אסור שהשדה יהיה ריק. לפיכך, בכל רשומה (שורה) שנוספת לטבלה חייב השדה שמתייחס ל-workers_id לקבל ערך.

AUTO_INCREMENT- בכל רשומה חדשה יתווסף אחד, כך שהרשומה הראשונה תקבל את הערך 1, הבאה בתור 2, וכן הלאה.

PRIMARY KEY- מספר הזהות הייחודי של כל שורה בטבלה, או כפי שנהוג לקרוא לזה בעברית מס"ד (מספר סידורי). חשוב ביותר להגדיר primary key מפני שבאמצעותו נוכל לשלוף נתונים משורה מסוימת, או לשנות נתונים בשורה מסוימת.

במדריך הבא נלמד כיצד למלא את השורות בטבלה.

לכל מדריכי ה- mySQL

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 5 + 4

תמונת המגיב

איתי בתאריך: 07.11.2015

מדריכים מעולים. תודה רבה!