משתנים מקומיים וגלובליים

מחבר:
בתאריך:

בשפת ה-PHP סקופ ((Scope הוא התחום שבו אנחנו יכולים לגשת למשתנה. בהתאם, אנחנו מבחינים בין משתנים שקיימים בתחום הגלובלי, מחוץ לפונקציות, לבין משתנים שקיימים בתחום הלוקלי, בתוך הפונקציות.

 

משתנה בתחום הגלובלי

משתנה גלובלי מוגדר מחוץ לפונקציות, והוא זמין לכל בלוק של קוד שקיים בדף, אבל הוא לא זמין לפונקציות. הקוד הבא מדגים זאת:

<?php
$name="PHP tutorial"; // משתנה גלובלי
 
if(30>3){// בלוק של קוד שקורא למשתנה הגלובלי
    echo $name;
}
 
function sayHello(){// קריאה למשתנה הגלובלי מתוך פונקציה
    echo "Shalom {$name}";
}
 
// נקרא לפונקציה
sayHello();
?>

כשנריץ את הקוד נקבל:

1.      הבלוק (if) ידפיס את השם ללא בעיה מפני שהמשתנה מוגדר ברמה הגלובלית.

PHP tutorial

2.      אבל הפונקציה תציג הודעת שגיאה מפני שהמשתנה אינו מוגדר ברמת הפונקציה (אינו משתנה לוקלי).

Notice: Undefined variable: name

 

כיצד מעבירים משתנים מהסקופ הגלובלי לתוך הפונקציה?

ישנן שתי דרכים להעביר משתנים מהסקופ הגלובלי לתוך הפונקציה. הראשון, העברת משתנים כפי שכבר למדנו, והשני באמצעות מילת המפתח global.

העברת משתנים נעשית על ידי העברת המשתנים כפרמטר בזמן שקוראים לפונקציה. לדוגמה:

function sayHello1($name){
          echo "Shalom {$name}";
}
 
//קריאה לפונקציה
sayHello1("PHP Tutorial");

 

והתוצאה:

Shalom PHP Tutorial

 

אפשר גם להגדיר את המשתנה הגלובלי בתוך הסקופ של הפונקציה, באמצעות המילה השמורה global.

$name="PHP tutorial";// המשתנה מוגדר מחוץ לסקופ הפונקציה
 
function sayHello2(){
        global $name;// מכניסים את המשתנה לסקופ הפונקציה באמצעות global          
        echo "Shalom {$name}";
}
 
sayHello2();

וגם הפעם זה יעבוד, והתוצאה בהתאם:

Shalom PHP Tutorial

 

אומנם שתי הדרכים מובילות לאותה התוצאה בכך שהן חושפות את המשתנה הגלובלי לסקופ הפונקציה, אבל הפתרון הראשון של העברת משתנים הוא בדרך כלל מוצלח יותר משימוש ב-global מפני שהוא מצמצם את האפשרות לשגיאות. תחשבו על קובץ שמכיל כמה מאות שורות של קוד, ועל האפשרות שקראתם באותו שם של משתנה לשני דברים שונים, ואיזה בלגן זה יכול לעשות. לכן, נעדיף לשמור את המשתנים שמוגדרים בתחום הפונקציה בסקופ הלוקלי, ולהעביר לפונקציה את המשתנים שהיא זקוקה להם.

 

כיצד ניגש למשתנה לוקלי?

משתנה לוקלי הוא משתנה שמוגדר בתוך פונקציה, ולכן הוא אינו נגיש באופן רגיל מחוץ לפונקציה. בואו נראה את זה:

function sayHello3(){
        $name3="Scope tutorial";// משתנה לוקלי
}
 
echo sayHello3();
 
// אבל אם ארצה לגשת לזה מחוץ לפונקציה
echo $name3;

התוצאה:

אין שום בעיה לגשת למשתנה כל עוד אנחנו נשארים בתחום הפונקציה:

Shalom Scope tutorial

אבל אם נרצה לגשת למשתנה שמוגדר בתוך הפונקציה (משתנה לוקלי) מחוץ לפונקציה, נקבל הודעת שגיאה:

Notice: Undefined variable: name3

 

כדי לגשת למשתנים הלוקליים, גם מחוץ לתחומה של הפונקציה, נשתמש באחת משתי דרכים, ב-return או ב-global.

1.      במידה ונשתמש ב-return, כשנקרא לפונקציה היא תחזיר את המשתנה ללא בעיה. כך עושים זאת:

function sayHello3(){
   return $name3="Scope tutorial";
}
//חייבים לקרוא לפונקציה כדי לחשוף את המשתנה
echo sayHello3();

 

2.      הגדרת המשתנה כ-global חושפת אותו גם מחוץ לתחום הפונקציה, בסקופ הגלובלי. לדוגמה:

function sayHello3(){
    global $name3;
    $name3="Scope tutorial";
}
// חייבים לקרוא לפונקציה כדי לחשוף את המשתנה
sayHello3();
 
// ועכשיו המשתנה נגיש מחוץ לפונקציה
echo $name3;

 

גם במקרה שאנחנו רוצים לחשוף משתנה שקיים בסקופ הפונקציה לסקופ הגלובלי נעדיף את השימוש ב-return על פני השימוש ב-global.

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 6 + 5