קוד PHP לדפדוף בין דפי תוכן באתר (pagination)

מחבר:
בתאריך:

במקרים רבים יש צורך בדפדוף בין דפים. במדריך זה אציג ואסביר דפדוף באמצעות קוד PHP פשוט. כדי לצפות בקוד בפעולה לחצו על הכפתור:

 

להדגמה

 

 

פונקציה לדפדוף בין מספר גדול של דפים

הפונקציה הבאה מאפשרת להציג רק חלק מהקישורים והיא טובה במיוחד באותם המקרים שמספר הדפים גדול.

דיפדוף מתקדם באמצעות PHP

הפרמטרים שמועברים לפונקציה הם:

 • $classUl - הקלאס של האלמנט שמכיל את הדפדוף.
 • $links - מספר הקישורים שיוצגו בדיפדפוף.
 • $currentPage - המספר של הדף הנוכחי.
 • $last - מספרו של הדף האחרון.
function getPagination($classUl='pagination pagination-lg',$links=4,$currentPage=1,$last)
{
 // Prevent linking outside the range 
 $currentPage = ((int)$currentPage > 0 && (int)$currentPage <= $last)? (int)$currentPage : 1;
 
 // First link 
 $start = ( ( $currentPage - $links ) > 0 ) ? $currentPage - $links : 1;

 // Last link 
 $end  = ( ( $currentPage + $links ) < $last ) ? $currentPage + $links : $last;
 
 // html 
 $build = '';
 $build .= '<ul class="'.$classUl.'">';
     
 $class = ( $currentPage == 1 ) ? "disabled" : "";
 $build .= '<li class="' . $class . '"><a href="?page=' . ( $currentPage - 1 ) . '">«</a></li>';
     
 if ( $start > 1 ) 
 {
  $build .= '<li><a href="?page=1">1</a></li>';
  $build .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
 }
     
 for ( $x = $start ; $x <= $end; $x++ ) 
 {
  $class = ( $currentPage == $x ) ? "active" : "";
  $build .= '<li class="' . $class . '"><a href="?page=' . $x . '">' . $x . '</a></li>';
 }
     
 if ( $end < $last ) 
 {
  $build .= '<li class="disabled"><span>...</span></li>';
  $build .= '<li><a href="?page=' . $last . '">' . $last . '</a></li>';
 }
     
 $class = ( $currentPage == $last ) ? "disabled" : "";
 $build .= '<li class="' . $class . '"><a href="?page=' . ( $currentPage + 1 ) . '">»</a></li>';
     
 $build .= '</ul>';
    
 return $build;
}

הקלאס של הדיפדוף "pagination pagination-lg" שייך לפריימוורק Bootstrap

הקוד הבא משמש לבדיקת הקוד. מספרו הנוכחי של הדף נקלט מה-url באמצעות $_GET['page']

$pages = [ 
 'item 1', 'item 2', 'item 3',
 'item 4', 'item 5', 'item 6',
 'item 7', 'item 8', 'item 9',
 'item 10', 'item 11', 'item 12'
];

$numPages  = count($pages);
$currentPage = isset($_GET['page'])? (int)$_GET['page'] : 1;
$numLinks  = 4;
$class    = 'pagination pagination-lg';

echo getPagination($class, $numLinks, $currentPage, $numPages);

לכל מדריכי ה-php

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 6 + 9