רשימת בחירה פשוטה באמצעות PHP

מחבר:
בתאריך:

מדריך זה מסביר כיצד להשתמש בלולאת for פשוטה ובקצת PHP כדי לחסוך כתיבה מרובה של HTML. הקוד הבא יוצר רשימה רב-ברירתית של 100 השנים עד לשנה הנוכחית (1913 עד 2013). יתרון נוסף של הקוד שהוא מתעדכן אוטומטית, כך שבשנת 2025 הוא יציג את 1925 עד 2025.

לדוגמה:

הקוד ששמש אותי:

<html>
<head>

</head>
<body>
<?php
//משתנה שמחזיק את השנה הנוכחית
 //date('Y')
$current_year = date('Y');
 ?>

<form class='form' id='form-1'>
<select id='select-1'>

 <?php
  //הלולאה מתחילה לפני 100 שנים
//ורצה בהפרשים של 1 עד לשנה הנוכחית
for ($i= $current_year-100; $i < $current_year; $i++){
 ?>
<option value="<?php echo $i; //מדפיס את השנה ?>">
<?php echo $i; ?>
</option>
  <?php
 }
 ?>
</select>
</form>
</body>

 

אפשר לשנות קצת את הקוד כדי שהשנים ירוצו מהשנה הנוכחית לשנים הקודמות. כך תראה הלולאה:

for ($i= $current_year; $i > $current_year-100; $i--){
}

 

ואפשר להוסיף selected לאפשרות שאנחנו מעוניינים בה. לדוגמה, אם נרצה ש-1975 יופיע כברירת מחדל. אפשר להשתמש ב-if...else, אבל פה בחרתי בשיטה מקוצרת לכתיבת if...else.

<option value='<?php echo $i; ?>' <?php echo($i==1975)? " selected" " "; ?>>
<?php echo $i; ?>
</option>

כל מדריכי ה-PHP

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 4 + 2