תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

תחביר חלופי ל-if...else if ב-PHP

מחבר:
בתאריך:

ל-PHP יש כמה תחליפים יפים ואלגנטיים ל-if / else if ( לקריאת המדריך על משפטי תנאי ) , ובמדריך זה אציג שני תחליפים שימושיים במיוחד, שיהפכו את הקוד לקריא יותר ונוח יותר לתחזוקה ולפיתוח.

האפשרות הראשונה (שמכונה Ternary operator) שימושית במיוחד כשרוצים לבחור בין שתי אופציות. התחביר הכללי נראה כך:

(משהו לעשות אם התנאי לא מתקיים) : (משהו לעשות אם התנאי מתקיים) ? (תנאי)

בואו נראה דוגמה פשוטה:

$number = 3;
echo ($number == 3)? ("לא") : ("כן");

הסבר: המשתנה number$ שווה ל-3. התנאי אומר שאם המשתנה שווה ל-3 אז להדפיס "כן", ואם לא שווה אז להדפיס "לא".

 

התחליף האחר ל-if/else if שימושי כשרוצים לבחור בין מספר אפשרויות. התחביר הכללי נראה כך:

switch($var_name)
{
  case ($var_name==1):
    //תעשה משהו
    break;
  
  case ($var_name==2):
    //תעשה משהו אחר
    break;
  default:
    //עשה את הדיפולט
}

התחביר הזה מאפשר לבחון איזה מהתנאים (case) מתקיים , ולבצע את הפעולות בהתאם. בדוגמת הקוד הבאה המשתנה calorie_value$ יכול לקבל ערכים של "רזה", "נורמלי", או "שמן" . כל אחד מהערכים ידפיס הודעה אחרת, ומצב לא מוגדר יקבל הצהרה דיפולטית "חסר מידע".

switch($calorie_value)
{
case ("רזה"):
    echo "בריא ולא בהכרח טעים";
    break;
 
case ("נורמלי"):
    echo "לא מועיל – לא מזיק";
    break;
 
default:
  echo "חסר מידע";
}

ברוב המקרים שבהם אנחנו משתמשים ב-switch נרצה שרק אחת האפשרויות תבחר. כדי לעשות זאת נשתמש ב-break, שמוציא אותנו כשנמצאה האופציה המתאימה. איך זה עובד? ברגע שנמצאה התאמה, השרת זורק אותנו מחוץ ל-switch, ולא ממשיך להריץ שורות מיותרות (עם אופציות שאין בהן צורך).

 

בדוגמה הבאה, אנחנו רוצים לייצר את המשפט הבא: את/ה מוזמן/נת לצפות בהטבות בלעדיות "לפי שכבת הגיל". בדוגמה זו, יש לנו מידע על המשתמשים שכולל את מינם (זכר או נקבה) וגילם, ואנחנו מעוניינים שהמחשב יוציא טקסט מתאים למין ולגיל. הבחירה בין לשון זכר לנקבה נעשית באמצעות Ternary operator, והבחירה בין שכבות הגיל (יש יותר משתי אופציות), באמצעות - switch…case.

הקוד נראה כך:

<?php      //המשתנים שמכילים את המין והגיל
	$user_gender = 'female';
	 $user_age = 18;
	?>
<?php     //לשון זכר או נקבה
echo "את",
	   $user_gender === 'female'? " ה" : " ",
"מוזמ",
	   $user_gender === 'female'? " נת " : "ן",
"לצפות בהטבות בלעדיות ";
	?>
	<?php
	     //הצעה לפי קבוצת הגיל
	switch($user_age)
	{
case ($user_age < 18) :   echo"לילדים ולנוער";       break;   case ($user_age < 21) :   echo"לחיילים";       break;   case ($user_age < 30) :   echo"לצעירים";      break;   case ($user_age >= 30) :   echo"לבוגרים";      break;   default:      echo"לכל הגילאים"; } ?>

והתוצאה:

את מוזמנת לצפות בהטבות בלעדיות לחיילים.

במדריך הבא נציג ונסביר תחביר שמאפשר להריץ את הקוד כמה שצריך באמצעות לולאות תכנותיות.

לכל מדריכי ה-PHP

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מתי הוקמה המדינה?