בחירה בין אפשרויות else, if וגם elseif

מחבר:
בתאריך:

 

כשאנחנו רוצים לבחור בין אפשרויות, אנחנו זקוקים למשפטי תנאי, שאומרים שאם משהו אחד מתקיים אז צריך לעשות משהו מסוים, ואם משהו אחר, אז צריך לעשות משהו אחר.

כך נראה משפט תנאי פשוט:

if(תנאי){
  // קוד
}

לדוגמה, ערכו של המשתנה $var הוא 9, והתנאי אומר שאם ערכו של המשתנה קטן מ-10, אז להדפיס למסך משהו מסוים.

$var = 9; // ערכו של המשתנה
 
if($var < 10) { // האם קטן מ-10
 echo "המספר קטן מ-10";
}

הקוד הזה ידפיס למסך:

המספר קטן מ-10

 

אבל אם נשאל האם המספר גדול מ-10, לא יודפס דבר למסך. בוא נראה את זה:

$var = 9; // ערכו של המשתנה
 
if($var > 10) { // האם גדול מ-10
 echo "המספר קטן מ-10";
}

ומפני שהתנאי לא מתקיים, לא יודפס דבר למסך.

 

else – משלימו של if

else הוא המשלים של if, והוא כולל את הקוד לביצוע במידה והתנאי אינו מתקיים.

בדוגמה, אנחנו אומרים שאם המשתנה גדול מ-10 אז להדפיס למסך "המספר גדול מ-10", ואם לא אז להדפיס שהמספר קטן או שווה ל-10.


if($var > 10)
{   
 // האם המשתנה גדול מ-10
 echo "המספר גדול מ-10";
} else {
 echo "המספר קטן או שווה ל-10";
}

והתוצאה:

המספר קטן או שווה ל-10

בגלל שהתנאי לא מתקיים, יודפס למסך הקוד שנמצא בבלוק של ה-else.

 

אנחנו יכולים לשאול שאלות נוספות. לדוגמה, האם שני ערכים שווים זה לזה. כדי להשוות בין ערכים אנחנו משתמשים בפעמים שווה. כך זה נראה:

==

בדוגמת הקוד אנו שואלים האם המשתנה שווה ל-10, אם כן אז משהו אחד, ואם לא אז משהו שני.

$var = 10;
 
if($var == 10)
{   
  // האם המשתנה שווה ל-10
  echo "המספר שווה ל-10";
} else {
  echo "המספר שונה מ-10";
}

והתוצאה:

המספר שווה ל-10

 

ניתן גם לשאול האם שני ערכים שונים, באמצעות =!, שמשמעותו לא שווה.

בדוגמה זו אנו שואלים האם המשתנה שונה מ-10.

$var = 10;
 
if($var != 10) 
{  
 // האם המשתנה שונה מ-10
 echo "המספר שונה מ-10";
} else {
 echo "המספר שווה ל-10";
}

התוצאה:

המספר שונה מ-10

 

גדול שווה =< וקטן שווה =>

כדי לשאול האם ערך מסוים קטן או שווה מערך אחר אנחנו יכולים להשתמש בסימן =>. לדוגמה:

$var = 10;
 
if($var <= 10){
 // האם המשתנה קטן שווה ל-10
 echo "המספר קטן או שווה ל-10";
} 
else 
{
 echo "המספר גדול מ-10";
}

והתוצאה היא:

המשתנה קטן או שווה ל-10

 

באותו אופן אפשר לשאול האם המשתנה גדול או שווה =<.

 

השוואה בין מחרוזות

כפי שניתן להשוות בין ערכים מספריים, ניתן להשוות בין מחרוזות.

$animal = "פרה";
 
if ($animal == "פרה")
{
 echo " יה, פרה!";
}
else
{
  echo "!זו לא פרה";
}

והתוצאה:

יה, פרה!

 

יותר משתי אפשרויות (elseif)

if/else יכול לשמש אותו כל עוד קיימות רק שתי אפשרויות, "פרה, או לא פרה". אבל מה קורה עם קיימות כמה אפשרויות? לכך נשתמש בתחביר if /elseif/ else . כך נראה התחביר:

if(תנאי){
  // קוד
}
elseif(תנאי נוסף) 
{
  // קוד
}
elseif(תנאי שלישי)
{
  // קוד
}
else
{
  // קוד
}

 

ובמילים:

- התנאי הראשון נוצר עם if

- כל תנאי נוסף נוצר באמצעות elseif

- וברירת המחדל (ללא תנאי) נעשית באמצעות else

 

בדוגמה זו אנחנו שואלים האם המשתנה הוא פרה האם שפן או האם קוף ואם אנחנו לא מצליחים למצוא ערך שווה, אנחנו יכולים להשתמש בברירת המחדל, ולהדפיס למסך "מה זה?".

$animal = "תרנגולת";
 
if ($animal == "פרה"){ // if מתחילים תמיד ב
 echo " יה, פרה!";
}
elseif($animal == "שפן") 
{
 // elseif באמצע
 echo " יה, שפן!";
} 
elseif($animal == "קוף") 
{
 echo "קוף אחרי בנאדם!";
} 
else 
{  
 // else ברירת המחדל באמצעות
 echo "מה זה?";
}

והתוצאה:

מה זה?

 

בהתחלה תמיד יבוא if, ואחר-כך כמה elseif שרוצים, ובסוף ברירת המחדל תוצג באמצעות else.

עד עכשיו ראינו תנאים ממש פשוטים, אבל ייתכן שתצטרכו לכתוב תנאים מורכבים יותר ומרובי תנאים יותר, ובשבילם פותחו שיטות כתיבה נוחות יותר שעליהם תוכלו לקרוא במדריך תחביר חלופי ל-if...else if.

 

לכל מדריכי ה-PHP

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 4 + 9