implode, explode ופיצוצים | מדריך PHP

מחבר:
בתאריך:

 

אחרי שבמדריך קודם למדנו להכיר מספר פונקציות PHP מועילות לטיפול במחרוזות , במדריך זה נציג שתי פונקציות שימושיות ביותר שהופכות מחרוזות למערכים והפוך.

 

()explode הופך מחרוזת למערך

()explode מאפשר הפיכת מחרוזות למערכים לפי תו או קבוצת תווים שמגדירים. לדוגמה, המחרוזת הבאה, שבה כל מילה מופרדת בפסיק מהבאה אחריה:

$txt = "ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת";

כדי להפוך את המחרוזת למערך כשהגבול בין פריט לפריט הוא פסיק (","). נשתמש ב-explode לפי התחביר הבא:

$txt_exploded = explode("," , $txt);

 

אחרי שאנחנו מפרידים את המחרוזת למערך, אנחנו בודקים שאכן נוצר מערך (is_array), ומדפיסים את המערך למסך באמצעות print_r.


<?php
// explode()
$txt = "ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת"; $txt_exploded = explode("," , $txt); if(is_array($txt_exploded)) { print_r($txt_exploded); } else { echo "זה לא מערך."; }

 

זו התוצאה:

Array
(
    [0] => ראשון
    [1] =>  שני
    [2] =>  שלישי
    [3] =>  רביעי
    [4] =>  חמישי
    [5] =>  שישי
    [6] =>  שבת
)

 

()implode הופך מערך למחרוזת

כדי לאחד את פריטי המערך למחרוזת נשתמש ב-()implode. הפונקציה ()implode מכניסה בין כל פריט לפריט את התו או התווים הרצויים, ומאחדת את התוצאה למחרוזת. בדוגמה זו, פריטי המערך שיצרנו באמצעות explode בסעיף הקודם, יאוחדו באמצעות implode לרשימה של HTML.


<?php
// implode()
$txt_imploded = implode(" </li><li> ", $txt_exploded);
if(is_string($txt_imploded)) { echo "<ul><li>";      echo $txt_imploded; echo "</li></ul>"; } else { echo "זו לא מחרוזת.";
}

זו התוצאה:

  • ראשון
  • שני
  • שלישי
  • רביעי
  • חמישי
  • שישי
  • שבת

 

פיצוצים

מדריך implode, explode ב-PHP

 

במדריך הבא תוכלו לקרוא על פונקציות מועילות לטיפול במערכים .

כל מדריכי ה-PHP

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 3 + 5