הטמעת PHP ב-HTML

מחבר:
בתאריך:

PHP היא השפה שבה כתובים רוב אתרי האינטרנט, ובהתאם היא כוללת תחביר שמאפשר להטמיע ביתר קלות לוגיקה לתוך ה-HTML. במדריך זה אציג מספר מבנים שמאפשרים להטמיע לוגיקה של PHP לתוך ה-HTML.

echo אלגנטי

כשרוצים להדפיס משתנה למסך נהוג להשתמש ב- echo . לדוגמה:

<?php $var = 1; ?>
<?php echo $var; ?>

וכשנרצה להטמיע את המשתנה בתוך ה-HTML נוכל להשתמש גם בתחביר הבא האלגנטי יותר:

<?php $var = 1; ?>
<?=$var?>

משמאל למשתנה מוסיפים קטן מ-, סימן שאלה ושווה, ומימין למשתנה מוסיפים שווה וגדול מ-. הרבה יותר פשוט ואלגנטי.

 

הטמעת תנאי

המבנה הכללי של תנאי ב-PHP, הוא זה:

if(תנאי){...}else if{...} else{...}

וכך ייראה התנאי כשהוא משובץ ב-HTML:

<?php $var = 1; ?>
<?php if($var < 5): ?>
  <p>קטן מ-5</p>
<?php elseif($var == 5): ?>
  <p>בדיוק 5</p>
<?php else: ?>
  <p>גדול מ-5</p>
<?php endif; ?>

 

הטמעת לולאת while

זו דוגמה ללולאת while מוטמעת בתוך HTML:

<?php $var = 1; ?>
<?php while($var < 5): ?>
    <p>פסקה מספר <?=$var?></p>
<?php $var++; endwhile; ?>

 

הטמעת לולאת for

זו דוגמה ללולאת for שמוטמעת ב-HTML:

<?php for($var = 1; $var<5; $var++): ?>
    <p>פסקה מספר <?=$var?></p>
<?php endfor; ?>

 

הטמעת לולאת foreach

דוגמה ללולאת foreach שמוטמעת ב-HTML:

<?php $letters = array('א', 'ב', 'ג'); ?>
<?php foreach($letters as $letter): ?>
    <p>פסקה <?=$letter?></p>
<?php endforeach; ?>

 

ולסיום, נדגים הטמעת לולאת foreach עבור מערך אסוציאטיבי.

<?php $letters = array(
       'אל"ף' <= 'א',
       'זה בית' <= 'ב',
       'זה גמל גדול' <= 'ג'
     ); ?>
<?php foreach($letters as $letter => $value): ?>
    <p><?=$letter?> : <?=$value?></p>
<?php endforeach; ?>

  במדריך הבא תוכלו לקרוא על פונקציות מחרוזת של PHP.

לכל מדריכי ה-PHP

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים