פונקצית PHP להמרת unicode לתווים עבריים

מחבר:
בתאריך:

הייתי צריך לחלץ אותיות עבריות ממחרוזת מקודדת unicode כאשר חלק מהאותיות עבריות.

הפתרון שמצאתי ב-PHP היה להחליף כל אחד מהקודים של ה-unicode בתו העברי המקביל. 

<?php
/**
 * Replace unicode characters to utf8 for Hebrew
 */
function unicodeToUtf8Hebrew($str)
{
  $retStr = '';

  $repl = [
    'U05BE' => '־',
    'U05D0' => 'א',
    'U05D1' => 'ב',
    'U05D2' => 'ג',
    'U05D3' => 'ד',
    'U05D4' => 'ה',
    'U05D5' => 'ו',
    'U05D6' => 'ז',
    'U05D7' => 'ח',
    'U05D8' => 'ט',
    'U05D9' => 'י',
    'U05DA' => 'ך',
    'U05DB' => 'כ',
    'U05DC' => 'ל',
    'U05DD' => 'ם',
    'U05DE' => 'מ',
    'U05DF' => 'ן',
    'U05E0' => 'נ',
    'U05E1' => 'ס',
    'U05E2' => 'ע',
    'U05E3' => 'ף',
    'U05E4' => 'פ',
    'U05E5' => 'ץ',
    'U05E6' => 'צ',
    'U05E7' => 'ק',
    'U05E8' => 'ר',
    'U05E9' => 'ש',
    'U05EA' => 'ת',
    'U05F0' => 'װ',
    'U05F1' => 'וי',
    'U05F2' => 'ײ',
    'U05F3' => '׳',
    'U05F4' => '״',
    ' ' => ' ',
  ];

  if (strpos($str, "u0") !== false) {
    $exploded = explode(" ", trim($str));
    foreach ($exploded as $eItem) {
      $explodedExploded = str_split($eItem, 5);
      foreach ($explodedExploded as $eeItem) {
        $char = strtoupper($eeItem);
        if (isset($repl[$char])) {
          $retStr .= $repl[$char];
        } else {
          $retStr .= $char;
        }
      }
      $retStr .= ' ';
    }
  } else {
    $retStr = $str;
  }

  return trim($retStr);
}

* ההנחה בפונקציה היא שכל מילה במחרוזת מורכבת מאותיות עבריות בלבד או מתווים שאינם עברית.

לכל מדריכי ה-PHP

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 3 + 7