מחלקה אבסטרקטית ב- PHP מונחה עצמים

מחבר:
בתאריך:

מחלקה אבסטרקטית היא מחלקה שלא ניתן ליצור מופע שלה, לכן מחלקה אבסטרקטית יכולה לשמש רק בתור מחלקה הורה (super class), והדרך היחידה להשתמש בקוד שבמחלקה הוא רק דרך המחלקות שיורשות אותה. בגלל התפקוד של מחלקה אבסטרקטית כמחלקה מורישה בלבד, משתמשים בה כדי ליצור תבנית מחייבת עבור כל המחלקות היורשות.

 

בניית מחלקה אבסטרקטית

כדי להגדיר מחלקה כאבסטרקטית צריך להקדים לשם הקלאס את מילת המפתח abstract . לדוגמה, ניצור מחלקה אבסטרקטית ששמה Shape:

abstract class Shape
{
 
}

בתוך המחלקה האבסטרקטית יימצאו מתודות אבסטרקטיות, שמוגדרות גם הן באמצעות מילת המפתח abstract. מתודות אבסטרקטיות אינן יכולות להכיל גוף, אלא רק את שם המתודה והגדרה של הפרמטרים שצריכים להעביר למתודה. לדוגמה:

abstract class Shape
{
  abstract protected function set_name($str);
  abstract protected function get_area($param1);
}

צריך לדעת, שבמידה וקיימת ולו מתודה אבסטרקטית אחת במחלקה, המחלקה חייבת להיות אבסטרקטית.

בתוך מחלקה אבסטרקטית אפשר לכתוב גם מתודות שאינן אבסטרקטיות. נוסיף למחלקה מתודה רגילה ששמה color().

abstract class Shape
{
  abstract protected function set_name($str);
  abstract protected function get_area($param1);
 
  // non abstract method
  public function color($str){
     return "The color of the <i>{$this -> name}</i> is <i>{$str}</i>.<br/>";
  }
}

 

eBook cover The essentials of Object Oriented PHP

 

מחלקות שיורשות ממחלקה אבסטרקטית

מחלקות שיורשות ממחלקה אבסטרקטית חייבות להוסיף גוף לכל המתודות האבסטרקטיות שהוגדרו במחלקה האבסטרקטית שהם יורשים. בדוגמה, המחלקה Circle שיורשת את המחלקה Shape, מוסיפה גוף למתודות האבסטרקטיות set_name ו- get_area:

class Circle extends Shape
{
  protected $name;
 
   // abstract methods must be redeclared and have a body
  public function set_name($str){
     $this -> name = $str;
  }
  
  public function get_area($radius){
     $area = $radius *$radius * pi();
     $area = round($area, 2);
     return "This {$this -> name} has an area of: <i>{$area}</i>.<br/>";
  }
}

ניצור מופע מהמחלקה Circle, ונדגים את המתודות שהוא ירש מהמחלקה Shape:

$circle = new Circle();
$circle -> set_name("circle");
echo $circle -> get_area(3);
echo $circle -> color("yellow-green");

וזו התוצאה:

This circle has an area of: 28.27.
The color of the circle is yellow-green.

 

חשוב להקפיד ליצור את המתודות במחלקות היורשות, וגם להקפיד על מספר הפרמטרים שמועברים לפונקציה. בכל זאת, ניתן להוסיף פרמטרים למתודות האבסטרקטיות במחלקות היורשות, בתנאי שהפרמטרים אופציונליים. פרמטר אופציונלי מוגדר עם ערך ברירת מחדל או null.

בדוגמה הבאה, אנו מוסיפים למתודה get_area פרמטר אופציונלי:

class Rectangle extends Shape
{
  protected $name;
  
  public function set_name($str){
     $this -> name = $str;
  }
  
   // abstract methods in an extended class can have an optional parameters, not inherited from the parent class
  public function get_area($width , $height=null){
     $height = ($height)? $height : $width;
     $area = $width * $height;
     return "This {$this -> name} has an area of: <i>{$area}</i>.<br/>";
  }
}

נריץ את הקוד שיצרנו כדי לראות אותו בפעולה:

$rectangle = new Rectangle();
$rectangle -> set_name("rectangle");
echo $rectangle -> get_area(3,4);

echo "<hr />";

$rectangle2 = new Rectangle();
$rectangle2 -> set_name("square");
echo $rectangle2 -> get_area(3);

 

והתוצאה:

This rectangle has an area of: 12.


This square has an area of: 9.

 

המדריך מבוסס על "The essentials of Object Oriented PHP" שמלמד PHP מונחה עצמים באמצעות דוגמאות ותרגילים הקליקו על התמונה כדי לרכוש את ה-eBook:

eBook cover The essentials of Object Oriented PHP

 

לכל מדריכי ה-PHP מונחה עצמים

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 7 + 4

תמונת המגיב

ג'ו בתאריך: 13.08.2015

היי, ניתן להשתמש במתודה סטטית גם כשהיא חלק מחלקה אבסטרקטית. בברכה