תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

פונקצית PHP ליצירת טפסי HTML

מחבר:
בתאריך:

אם נמאס לכם לכתוב את טפסי ההטמ"ל בעצמכם, מדריך זה מציג פונקציה פשוטה שמייצרת טופס ממערך רגיל.

הפונקציה צריכה לקבל את שיטת המשלוח (post, get), ואת ה-url אליו נשלח הטופס, ובנוסף מערך שבו כל פריט הוא שדה נפרד בטופס. הפריטים הם עצמם מערכים הכוללים את כותרת השדה, סוג השדה (text, tel וכיו"ב), ערך (value), ערך ממלא מקום (placeholder), אורך מקסימלי של תווים שניתן להזין בו את השדה (maxlength) והאם השדה נחוץ (required).

<?php
function form_builder($method = 'post', $action = '', array $inputs){
 
  // Form header.
  $build_form = "<form action='{$action}' method= '{$method}'>";
 
  foreach($inputs AS $input => $attributes){
    // Each feild is wrapped in a paragraph.
    $build_form .= "<p>";
  
    // Feild label. Not for submit
    if($input !== 'submit'){
      $build_form .= "<label>{$input}</label>";
    }
  
    // Textarea is handled differently.
    $is_textarea = ($attributes[0] !== 'textarea')? FALSE : TRUE;
  
    $build_form .= ($is_textarea)? "<textarea " : "<input ";
  
    if(!$is_textarea){
      // Non textarea input feilds.
      $build_form .= "type = '{$attributes[0]}' ";
      $build_form .= "name = '{$attributes[1]}' ";
      $build_form .= "value = '{$attributes[2]}' ";
      $build_form .= "placeholder = '{$attributes[3]}' ";
      $build_form .= "maxlength = '{$attributes[4]}' ";
      if($attributes[5] === 'yes'){
        $build_form .= "required ";
      }
    } else { // special case: textarea
      $build_form .= "cols= '{$attributes[4]}' ";
      $build_form .= "placeholder = '{$attributes[3]}'>";
    }
  
    $build_form .= ($is_textarea)? "</textarea>" : ">";
  
    $build_form .= "</p>";
  }
  $build_form .= "</form>";

  return $build_form;
}
?>

לצורך הדוגמה, ניתן להזין את הקוד הבא לתוך הפונקציה.

<?php
// מערך השדות
// כל שורה יוצרת שדה אחר
// label => type, name, value, placeholder, max size, required
$inputs = Array(
  'שם מלא' => array('text', 'fname', '', 'שם מלא', '60', 'yes'),
  'מייל' => array('email', 'femail', '', 'מייל', '60', 'yes'),
  'טלפון' => array('tel', 'ftel', '', 'טלפון', '12', 'yes'),
  'רוצה לקבל מייל' => array('checkbox', 'freceive', '', '', '', 'no'),
  'הערות נוספות' => array('textarea', 'fnotes', '', '', '60', 'no'),
  'submit' => array('submit', 'fsubmit', 'שלח', '', '', '', '')
);

$method = 'post';// HTTP Method
$action = 'index.php';// processing script

// Call the function
echo form_builder($method, $action, $inputs);
?>

 

לכל מדריכי ה-PHP

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

איך אומרים בעברית אינטרנט?