מדריך דרופל- קישור בין סוגי תוכן באמצעות שדה הפנייה

מחבר:
בתאריך:

 

כשרוצים לחבר סוגי תוכן קשורים ניתן לעשות זאת באמצעות הרכיב node reference ששיך לחבילת CCK. דוגמה לחיבורים כאלה היא בין סוג תוכן "להקה" לסוג תוכן "אלבומי הלהקה", או בין סוג תוכן "יצרן מכוניות" ובין סוג תוכן "דגמי היצרן". במדריך המצורף החיבור הוא בין סוג תוכן "זכרים של בעלי חיים" ובין סוג תוכן "נקבות של בעלי חיים". 

1. נוריד את הרכיב CCK. נדליק את הרכיבים: Content, Node reference ו-Option widgets (חיוניים).

2. ניצור את סוגי התוכן ונוסיף שדות כרצוננו, כשדרושים לפחות 2 סוגי תוכן. לדוגמה: סוג תוכן "זכרים" וסוג תוכן "נקבות".

3. נוסיף לאחד מסוגי התוכן שדה מסוג Node reference עם widget מסוג select list. 

4. נפתחת אפשרות לשינוי השדה, ובה תחת Content types that can be referenced בוחרים לאיזה סוג תוכן להפנות.  

5. באפשרות display fields בוחרים כיצד יוצג שדה ההפניה (אפשר לבחור בקישור או ב-Full node). 

6. כשעורכים את פריטי התוכן מופיעה אפשרות לבחור את פריט התוכן שאליו ניתן להפנות.

הוסף תגובה חדשה

 

= 5 + 9