פירורי לחם מבוססי סוג תוכן באתר דרופל

מחבר:
בתאריך:

הקינפוג של פירורי לחם (breadcrumbs) באתר דרופל הוא לא בהכרח פשוט, אבל אם מבינים את החוקיות של התוכן באתר, אז ניתן להכניס קוד מאוד פשוט ל-page.tpl.php, שפותר את הבעיה. בדוגמת הקוד המצורפת, החוקיות היא לפי סוג תוכן. בחלק הראשון, מבררים את סוג התוכן באמצעות ()node_load, ובחלק השני מתווים את נתיב פירורי הלחם בהתאמה לסוג התוכן.

<?php
if (arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1))){       //node מוודאים שהדף הוא
        $nid = arg(1);     //node-מבררים את מספר ה
        $node = node_load($nid);   //nodeשולפים את אובייקט ה
        $type = $node->type;       //מתוך האובייקט שולפים את משתנה סוג התוכן
}
?>
 //מוודאים שעבור דף זה מוגדרים פירורי לחם ושזה לא הדף הראשי
<?php if (!empty($breadcrumb) && !$is_front): ?>
       
<?php 
      $heading = '<h2 class="element-invisible">' . t('You are here') . '</h2>'; //קוד נסתר שמיועד לעיוורים
 
      $build = "";      
      $build .= $heading; 
 
       $build .= '<div class="breadcrumb">';
 
       $build .= "<a href=".base_path().">".t('Home')."</a> | "; //קישור לדף הבית
 
      if($type == "content_type_1"){
              $build .= "<a href='?q=node/23'>Content type 1 view</a> | ";  // במידה וסוג תוכן 1, אז הפנייה לדף 1 שמרכז את התכנים
      } elseif($type == "content_type_2"){
             $build .= "<a href='?q=node/14'>Content type 2 view</a> | ";  //במידה וסוג תוכן 2, אז הפנייה לדף 2 שמרכז את התכנים
      } elseif($type == "content_type_3") {
             $build .= "<a href='?q=node/17'>Content type 3 view</a> | ";  //ברירת מחדל
      }
 
       $build .= $title;   //כותרת הדף ללא קישור
       $build .= '</div>'
 
       echo $build;
?>
<?php endif; ?>

הנתיב שייוצר בדרך הזו ייראה משהו כזה:

Home | View Content type 1 | Title of a specific page

 

הקוד נבדק, ונמצא שהוא עובד בדרופל 6 ובדרופל 7.

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 4 + 3