טיפול בשגיאות ב-JavaScript

מחבר:
בתאריך:

טיפול בשגיאות ב-JavaScript מאפשר לנו לבדוק את המידע שמתקבל מהמשתמשים או שגיאות קוד ולטפל בהם בלי שהקוד יפסיק לעבוד, ויגרום למבוכה מול הלקוחות והמשתמשים.

לשם כך, נשתמש בשני בלוקים:
בלוק try - שמוודא את הקוד ואחר כך, ורק אם הכול תקין, הוא גם מבצע.
בלוק catch - נכנס לפעולה במקרה של שגיאה במקום שהתכנית תשבר באופן מביך.

הסכימה הבאה מתארת את הבלוקים:

try{
 // 1. וידוא שאין שגיאות בקוד
 // 2. הרצה של הקוד בתנאי שאין שגיאות
} catch(errorMsg){
  // מטפל בשגיאות (במידה וישנם)
  // במקום להמשיך בהרצת הקוד
}

הדוגמה להלן, מחשבת את מנת החלוקה של שני מספרים וממנה נלמד כיצד לטפל בשגיאות לדוגמת המקרה של חלוקה באפס.

אתם מוזמנים לנסות בעצמכם את המחשבון. וכדי לראות את הטיפול בשגיאות נסו להזין 0 במחלק או לא להזין מספרים באחד השדות.

הזן את המספרים למחשבון כדי לחשב את מנת החלוקה

    
 
    
 

 

התוצאה:    

 

ההטמ"ל

נתחיל מההטמ"ל שכולל טופס עם שני שדות שלתוכם המשתמש מזין את ערכי המחלק והמחולק. כפתור שלחיצה עליו תפעיל את הקוד. ופסקה שלתוכה תודפס תוצאת התרגיל.

<html>
<head>
 <title>טיפול בשגיאות ב-JavaScript</title>
</head>
<body>
<h4>הזן את המספרים כדי לחשב את מנת החלוקה</h4>
<form method="GET" action="">
 <label for="above">מחולק</label>	
 <input type="text" name="above">
 <br />
 <label for="under">מחלק	
 <input type="text" name="under">
 <br />
 <input type="button" name="submit" value="חשב">
</form>
<p>התוצאה: <span id="result"></span></p>
</body>
</html>

 

קוד ה-JavaScript

לאחר לחיצה על הכפתור, הקוד קורא לפונקציה divide, שמבצעת את הפעולות הבאות:

 1. לוקחת את ערכי השדות.
 2. בתוך בלוק try מבצעת בדיקות. לדוגמה, האם המשתמשים הזינו ערכים והאם לא נעשתה השגיאה של חלוקה באפס.
 3. במידה ולא נמצאו שגיאות בתוך בלוק ה-try, מתבצע החישוב, והתוצאה מודבקת לשדה result בהטמ"ל.
 4. במידה והקוד מזהה שגיאה, הוא מפסיק לרוץ בתוך הבלוק try, ונזרקת שגיאה באמצעות הצהרת:
  throw new Error("הודעת שגיאה שכותב המתכנת")
  ואז הקוד קופץ לבלוק catch שמטפל בשגיאה. בדוגמה שלנו, הודעת השגיאה מודפסת בתור תוצאת התרגיל.

אם לא ברור כיצד אני הקוד קורא את הנתונים אתם יכולים להיעזר במדריכים הנוספים בסדרה:

 

var theForm = document.forms[0];

function divide(){
 // Get the values from the from
 var aboveVal = theForm.above.value;
 var underVal = theForm.under.value;
	
 // All the validations are performed inside the try block
 try{
  // 1. Are the values set
   if(!aboveVal || !underVal){
    throw new Error("נא להזין ערכים");
   }

   // 2. Are the values a number
   if(isNaN(aboveVal) || isNaN(underVal)){
    throw new Error("נא להזין מספרים");
   }
		
   // 3. It is not possible to divide by 0
   if(underVal == 0){
    throw new Error("לא ניתן לחלק באפס");
   }
		
   // Once we validated, we can do the job
   var res = aboveVal / underVal;
   document.getElementById("result").innerHTML = res;
 }
 catch(errorMsg){
  // In case that an error is detected the code ignores everything downstream
  // inside the try block, while the catch block handles the error.
  document.getElementById("result").innerHTML = errorMsg;
 }
}

// On button click run the function
theForm.submit.addEventListener("click", divide);

שימו לב. כשהקוד מזהה שגיאה מוגדרת הוא מפסיק לרוץ בתוך בלוק ה-try, ומעביר את הטיפול בשגיאה לבלוק catch. לכן, ניתן לתפוס רק שגיאה אחת בכל פעם ולא את כל השגיאות בקוד.

הסכימה להלן מציגה את ההתנהגות השונה של הקוד במצב של שגיאה (חלוקה באפס) לעומת מצב רגיל ללא שגיאות.

סדר הביצוע exception של javascript

שימו לב לסדר הביצוע השונה של הקוד בין המצבים:

במצב תקין, רק ה-try בלוק רץ עד שהוא מסיים את המשימה.

אבל במקרה של שגיאה, הקוד מפסיק לרוץ בבלוק ה-try, ועובר לטיפול בבלוק ה-catch תוך שהוא מדלג על יתר הקוד.

מדריכי JavaScript למתקדמים

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 6 + 2