תחביר חלופי ל-if...else if ב-javascript

מחבר:
בתאריך:

כדי לבחור בין אלטנרטיבות ב-javascript מקובל להשתמש בתחביר של if...else. לדוגמה:

<script type="text/javascript">
      var a = 8;
 
      if (a==8)
      {
             alert("המשתנה שווה לשמונה");
      } else {
             alert("המשתנה לא שווה לשמונה");
      }
</script>

 

בחירה בין שתי חלופות

כשרוצים לבחור בין שתי חלופות בלבד אפשר לבחור ב-Ternary operator. כך זה נראה:

(משהו לבצע אם התנאי אינו נכון) : (משהו לבצע אם התנאי נכון) ?(תנאי לוגי)

 

בדוגמה הבאה, אם המשתנה שווה ל-8 הכיתוב על החלונית שתקפוץ יהיה "המשתנה שווה לשמונה", ואם התנאי לא מתקיים יופיע הכיתוב "המשתנה לא שווה לשמונה".

<script type="text/javascript">
       var a = 8;
 
       var display =(a==8)? ("המשתנה לא שווה לשמונה"("המשתנה שווה לשמונה");
 
       alert (display);
</script>

 

כמובן, שלא חייבים לקרוא להצהרות פשוטות, ובדוגמת הקוד הבאה התוצאה של התנאי היא קריאה לאחת משתי פונקציות.

<script type="text/javascript">
      function doesEqual()
      {
            alert ("המשתנה שווה לשמונה");
      }
 
      function notEqual()
      {
            alert ("המשתנה לא שווה לשמונה");
       }
 
       var a = 7;
 
       (a==8)? (doesEqual()) : (notEqual());
</script>

 

אפשר גם לקנן Ternary operator (הקינון מתייחס לזה שניתן להציב אופרטור בתוך אופרטור). דוגמת הקוד הבאה בודקת אם המשתנה הוא מספר. במידה והמשתנה אינו מספר היא מחזירה חיווי מתאים. במידה והמשתנה הוא מספר, היא אומרת לנו אם הוא שווה לשמונה. נתחיל מהקוד שבוחן אם זהו מספר (באמצעות האופרטור typeof שמספק javascript):

var display = (typeof a==="number")? ("לא מספר") : ("מספר");

ועכשיו נציב לתוך הפונקציה את הבדיקה האם המספר שווה לשמונה:

var display = (typeof a==="number")? ((a==8)? ("לא שמונה") : ("כן, שמונה"): ("Not a number.");

 

בחירה בין יותר משתי חלופות

כשרוצים לבחור בין יותר משתי חלופות באה לעזרתנו הצהרת switch. נסתכל על דוגמת הקוד הבאה:

<script type="text/javascript">
    var item = "נחשי גומי";
 
    switch(item)
    {
          case "יוגורט":
          x = item + " אפשר לאכול"; 
          break;
 
          case "סוליות נעליים":
          x = item + " אי אפשר לאכול"; 
          break;
 
          case "נחשי גומי":
          x = item + " אומנם אפשר לאכול אבל לא כדאי";
     }
 
    alert (x);
</script>

קודם יש לנו משתנה (item), שמושווה לערכים של כל מקרה (case). כשנמצאת התאמה, מוצא אל הפועל הקוד שקשור במקרה זה. כדי למנוע מהקוד להמשיך ולרוץ צריך לשים break בין מקרה אחד לשני.

 

במקרים שבהם נרצה ברירת מחדל נוסיף את האפשרות default. נסתכל על דוגמת הקוד הבאה:

<script type="text/javascript">
    var item = "דשא גומי";
    
    switch(item)
    {
           case "גרנולה":
           case "יוגורט":
           x = item + " אפשר לאכול"; 
           break;
 
           case "סוליות נעליים":
           case "דשא":
           x = item + " אי אפשר לאכול"; 
           break;
 
           case "נחשי גומי":
           x = item + " אומנם אפשר לאכול אבל לא כדאי";
 
           default:
           x = item + " לא יודע אם אפשר לאכול";
      }
 
     alert (x);
</script>

שימו לב, שייתכן שיותר ממקרה (case) אחד יוציא לפועל את אותו בלוק של קוד.

 

מדריכי JavaScript למתקדמים

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 8 + 6