כיצד לקבל ולשנות תכונות באמצעות jQuery?

מחבר:
בתאריך:

jQuery מאפשר לקבל ולשנות מרכיבים של ה-DOM ממש בקלות. במדריך זה נלמד על שתי אפשרויות פשוטות לעשות זאת: באמצעות ()text ו-()html.

 

כיצד לקבל ולקבוע טקסט של אלמנט באמצעות ()text?

()text יכול לקבל טקסט של אלמנט, כשמשתמשים בו במבנה הבא:

$('element').text();

text גם יכול לקבוע טקסט של אלמנט כשמשתמשים בו כך:

$('element').text('set text inside element');

בסקריפט הבא, לחיצה על הכפתור מקבלת את ערכו של הטקסט מהפסקה עם 'id='passing (שנמצאת מעל לכפתור), ומעבירה אותו לפסקה עם 'id='receiving (שנמצאת מתחת לכפתור). נראה כיצד זה עובד:

טקסט להעתקה

 

אפשר לראות שהועתק הטקסט בלבד, ללא ההדגשה. זה מפני ש-text מטפל רק בטקסט, ללא ההטמ"ל.

הסקריפט נראה כך:

<html>
<head>
<meta charset="WINDOWS-1255">
<title>שינוי תכונות עם jQuery
</head>
<body>
<p id='passing'><b>טקסט להעתקה</b></p>
<input type='button' value='לחץ עליי' id='text-button'>
<p id='receiving'></p>
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
 
<script>
(function($) {
//מאחסן במשתנה את ערכה של הפסקה הראשונה
var passing = $('p#passing').text();
 
//בלחיצת כפתור
$('#text-button').on('click' , function() {
 
    //כותב את הטקסט בפסקה שמתחת
    $('p#receiving').text(passing);
});
})(jQuery);
</script>
    
</body>
</html>

 

כיצד לקבל ולקבוע הטמ"ל של אלמנט באמצעות ()html?

()html עובד בצורה מאוד דומה ל-text, אבל עושה מניפולציה של ההטמ"ל, ולא של הטקסט בלבד. לחצו על הכפתור כדי לראות אותו בפעולה:

טקסט להעתקה

 

הסקריפט מאחסן במשתנה passing את ההטמ"ל מהפסקה, וכותב את ההטמ"ל לפסקה שמתחת.

<html>
<head>
<meta charset="WINDOWS-1255">
<title>שינוי תכונות עם jQuery</title>
</head>
<body>
<p id='passing'><b>טקסט להעתקה</b></p>
<input type='button' value='לחץ עליי' id='text-button'>
<p id='receiving'></p>
    
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    
<script>
(function($) {
//מאחסן במשתנה את ערכה של הפסקה הראשונה
var passing = $('p#passing').html();
    
//בלחיצת כפתור
$('#text-button').on('click' , function() {
    //כותב את ההטמ"ל בפסקה שמתחת
    $('p#receiving').html(passing);
});
})(jQuery);
</script>
 
</body>
</html>

 

למדריך הבא בסדרת ה-jQuery

לכל מדריכי ה-jQuery

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 8 + 5