זיהוי ספרות שכתב אדם על ידי בינה מלאכותית - פיתוח המודל

מחבר:
בתאריך:

במדריך זה נלמד את המחשב לזהות ספרות הכתובות בכתב יד באמצעות מודל מבוסס בינה מלאכותית.

המודל מבוסס על רשת נוירונית שמייצרת בינה מלאכותית. בינה פירושה שמתכנתים לא צריכים לקודד את כל המצבים האפשריים לתוכנה, ובמקום זאת ניתן לכתוב תוכנית שתגרום למחשב להבין דברים בעצמו. בדוגמה שנפתח במדריך, המחשב ידע לזהות ספרות שמשתמש כותב על גבי צג המחשב, למרות שנאמן אותו באמצעות סט תמונות של ספרות שנוריד ממאגר תמונות סטנדרטי.

אבל מה זה רשת של נוירונים? המוח שלנו מורכב מנוירונים אבל במודל הממוחשב שאותו נסביר במדריך נוירון הוא מקום בזיכרון המחשב שמחזיק מספר. לפיכך, הרשת שעליה נדבר במדריך, מורכבת מכמה מספרים שמחוברים ביחד. תכף נראה איך זה עובד.

הרשת מסודרת מכמה שכבות של נוירונים. השכבה הראשונה קולטת את התמונה, והאחרונה פולטת את התוצאה. בין שתי השכבות קיימת שכבה חבויה אחת או יותר שבהם מתבצעת הלמידה.

רשת נאורונית שכוללת שכבה חבויה

למידה משמעותה פיתוח היכולת לבצע משימה מוגדרת. בדוגמה שלנו, הלמידה משמעותה אימון הרשת לזהות ספרות שכתבו אנשים. כדי לרכוש את היכולת צריך לאמן את הרשת. במקרה שלנו, נציג לרשת 60,000 ספרות שנכתבו על ידי אנשים שונים, ואחרי שנסיים להציג את כל הספרות, נציג לרשת עוד 10,000 ספרות מסט ביקורת ששמרנו בצד, ונבקש ממנה לזהות את הספרות. במקרה של זיהוי נכון, הרשת תקבל פידבק חיובי, ובמקרה של זיהוי שגוי פידבק שלילי. נחזור על התהליך של הצגת 60,000 ספרות לאימון + 10,000 ספרות בקרה במשך 10 ריצות רצופות ונראה כיצד הרשת משפרת את אחוזי הדיוק בכל פעם.

אבל מה גורם לרשת ללמוד? התשובה היא שכל חלק של הרשת מתמחה בזיהוי של דפוס מסוים, והשילוב של החלקים הוא שנותן את התוצאה. לדוגמה הספרה 1 מורכבת מקו אנכי שאותו יזהו אותם חלקים של הרשת הנוירונית שמתמחים בזיהוי קווים אנכיים. אותו חלק של הרשת שמתמחה בזיהוי קווים אנכיים יכול לשמש גם לזיהוי הספרה 9. רק שבמקרה זה נדרשת גם הפעלה של חלק אחר של הרשת שמזהה לולאה. רק חיבור של שני חלקי הרשת יכול להבחין בין הספרות 1 ל-9. כלומר, החלקים השונים ברשת מתמחים בזיהוי חלקים שונים שמשתלבים ביניהם כדי לתת את התמונה הכוללת.

וזה מביא אותנו לשאלה מדוע שחלקים מסוימים של הרשת יזהו דפוס מסוים ולא אחר, למה שנוירונים מסוימים יזהו לולאה ואחרים קו? כל קשר בין נוירון לבין הנוירון בשכבה הבאה מקבל משקל (weight). ואם סכום המשקלים הוא גבוה משמעותית עבור מאפיין מסוים בתמונה (דוגמת קו או לולאה) אז אותו חלק של הרשת הנוירונית הופך למומחה בזיהוי המאפיין.

סכום המשקלים יכול לקבל כל ערך אבל נרצה שהערך יהיה בין 0 ל-1. ולשם כך, נהוג להשתמש בפונקציה סיגמואידית (לוגריתמית), אשר דוחסת את הערכים שהיא מקבלת לטווח שבין 0 ל-1. הערכים ששואפים ל-1 הם הסבירים והערכים הקרובים ל-0 אינם סבירים.

הפונקציה הסיגמואידית היא דוגמה לפונקצית אקטיבציה, ותפקידה לברור את החלקים המשמעותיים לרשת מכל הרעש. בדרך כלל, פונקציית האקטיבציה היא לוגריתמית ולא לינארית כדי שניתן יהיה לפענח באמצעותה דפוסים מורכבים שלא ניתן לתאר באמצעות קו ישר בלבד. במידה ובעיית הרעש מתמידה בכל הקישורים שמזינים את הנוירון אז הרשת מוסיפה הטייה (bias). לדוגמה, אם רמת הרעש התמידית היא 5 אז הרשת מפחיתה 5 מסכום המשקלים לפני שהיא מכניסה את הסכום לתוך פונקצית האקטיבציה.

כל הערכים המתקבלים כתוצאה מהאימון הם הגורמים להסתגלות המערכת לזיהוי הדפוסים שהיא נדרשת ללמוד. לפיכך, למידת מכונה היא היכולת של רשת נוירונים למצוא את כל המשקלים וההטיות המתאימים ביותר כדי לפתור את הבעיה.

 

המודל

המודל מייצר רשת CNN, Convolutional Neural Networkׁׁ, שהיא השימושית ביותר לזיהוי של תמונות בגלל שהיא מסוגלת להתחשב בממד הרוחב והגובה של הפריטים מהם מורכבת התמונה. הרשת שבה נהוג להשתמש לצורך קונבולציה מתאפיינת במבנה מתכנס, שמאפשר לנוירון להרכיב תמונה כוללנית יותר מהנוירונים בשכבה הקודמת כיוון שהוא ניזון ממספר נוירונים בשכבה שלפניו. הודות למבנה המתכנס השכבה האחרונה של הרשת רואה את התמונה הכללית, ומסיקה מה רואים בתמונה.

 

כלים ושיטות

המודל נכתב באמצעות TensorFlow, ספרייה של למידת מכונה שכתובה ב-Python. את המודל עצמו לקחתי ממדריך מצוין של Jason Brownlee.

אימון המודל נעשה על סט נתונים מפורסם ששמו MNIST הכולל 70,000 תמונות של ספרות כתובות בכתב יד.

 

פיתוח המודל

נתחיל מייבוא הספריות שאותם נצטרך לצורך פיתוח המודל:

import numpy
from keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.layers import Dropout
from tensorflow.keras.layers import Flatten
from tensorflow.keras.layers import Conv2D
from tensorflow.keras.layers import MaxPooling2D
from tensorflow.keras import utils as np_utils
from tensorflow.keras import backend as K
K.set_image_dim_ordering('th')

כדי לאתחל את הרשת הנוירונית צריך להזין אותה במספרים אקראיים. הבעיה עם הגישה הזו שכשמתחילים במספרים אקראיים מקבלים תוצאות שונות בכל פעם. אחת הדרכים לקבל תוצאות עקביות היא באמצעות הזנת מספר קבוע לפונקציה שמייצרת את המספרים האקראיים שמהם אנחנו מתחילים את התהליך. בדוגמה שלנו, 7.

# fix random seed for reproducibility
seed = 7
numpy.random.seed(seed)

את הנתונים אנחנו טוענים מ-MNIST, סט של 70,000 תמונות של ספרות שכתבו אנשים שעברו סטנדרטיזציה לגודל של 28 על 28 פיקסלים בצבעים אפורים. את הנתונים נטען באמצעות פונקציה שמספקת ספריית TensorFlow.

ערכי ה-x הם התמונות של הספרות, וערכי ה-y הם שמם של הספרות, כשאנחנו מפצלים את סט התמונות לקבוצת אימון (train) ולקבוצת בקרה (test).

# load data
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = mnist.load_data()

את התמונות נעצב מחדש לתמונות בממדים 28X28 פיקסלים כדי שיתאימו להזנה לרשת נוירונית convolutional. שלב זה נדרש מפני שהתמונות MNIST פרוסות לרוחב של 728X1. לצורך הזנה לרשת נאורונית רגילה שאינה convolutional

# reshape to be [samples][pixels][width][height]
X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], 1, 28, 28).astype('float32')
X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], 1, 28, 28).astype('float32')

הערך הראשון הוא מספר הדוגמאות (60,000 לאימון ו-10,000 לבדיקה).

הערך השני הוא מספר הערוצים של הצבע. בדרך כלל נזדקק לשלושה (rgb), אבל התמונות שלנו אפורות אז נסתפק ב-1.

שני הערכים האחרונים הם רוחב וגובה שהם 28 פיקסלים בהתאם לממדי התמונות שאנחנו מקבלים מ-MNIST. את הערכים נהפוך לסוג float32 כדי להגביל את דיוק הפיקסלים ולהפחית את הדרישות מהמחשב שמריץ את התוכנה.

 

זה תמיד רעיון טוב לנרמל את הנתונים. הנרמול הנפוץ הוא לפי ערכי מינימום ומקסימום. כיוון שישנם 255 גוונים אפשריים של אפור נחלק כל אחד מסט הערכים ב-255 ונקבל ערך שהוא בין 0 ל-1.

# normalize inputs from 0-255 to 0-1
X_train = X_train / 255
X_test = X_test / 255

את ערכי התוצאות האפשריות נקודד בשיטת one hot encode, שבה סט התוצאות האפשריות מקודד למערך של אפסים עם פריט אחד שערכו 1 במקום שמייצג את מיקומה היחסי של הספרה במערך.

בדוגמה שלנו, אפשריות 10 ספרות (סט שנע בין 0 ל-9), ולפיכך נשתמש במערך של 10 פריטים כדי לייצג כל ספרה.

לדוגמה, קידוד של הספרה 0 יעשה באמצעות 1 במיקום השמאלי ביותר ואחריו 9 פריטים שערכם 0.

[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

ובשביל לקודד את הספרה 1 רק הפריט השני משמאל יקבל את הערך 1.

[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]

לקידוד עצמו אחראית הפונקציה to_categorical של ספריית numpy:

# one hot encode outputs
y_train = np_utils.to_categorical(y_train)
y_test = np_utils.to_categorical(y_test)
num_classes = y_test.shape[1]

לפני שנפתח את המודל עצמו, נריץ את הפונקציה הבאה כדי לראות דוגמה של התמונות שירדו עם הספרייה:

def plot_images(images, labels):
 # Create figure with 2x2 sub-plots.
 fig, axes = plt.subplots(2, 2)
 fig.subplots_adjust(hspace=0.3, wspace=0.3)

 # plot 4 images
 for i, ax in enumerate(axes.flat):
  # Plot image
  ax.imshow(images[i].reshape([28,28]), cmap=plt.get_cmap('gray'))
  
  # Plot label
  for idx, val in enumerate(labels[i]):
   if(val == 1):
    ax.set_xlabel('Label : %d' % idx)
    
 plt.show()
 
plot_images(X_train[0:4], y_train[0:4])

זו התוצאה, הצגת 4 התמונות הראשונות בסט התמונות:

דוגמה ל-4 התמונות הראשונות של סט הנתונים mnist

 

אימון המודל

אימון המודל יעשה בתוך פונקציה:

def baseline_model():
 # create model
 model = Sequential()
 model.add(Conv2D(32, (5, 5), input_shape=(1, 28, 28), activation='relu'))
 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
 model.add(Dropout(0.2))
 model.add(Flatten())
 model.add(Dense(128, activation='relu'))
 model.add(Dense(num_classes, activation='softmax'))

השכבה החבויה היא שכבת הקונבולוציה (convolution) שנתנה לשיטה את שמה. שכבה זו מריצה 32 פילטרים בגודל 5*5 פיקסלים על כל תמונה. הפילטרים הם הנאורונים של השכבה הכוללים פונקצית אקטיבציה (relu). כל פילטר עובר על כל התמונה בסדרה של צעדים שמזיזים אותו בכל פעם בפיקסל 1 בודד. התוצאה היא סידרה של ייצוגים חופפים של התמונה המכונה feature map. כל פילטר מנפק ייצוג אחד של התמונה, ולפיכך במקרה שלנו התוצאה של שכבת הקונבולציה היא 32 feature maps.

השכבה הבאה היא שכבת דגימה (pooling) שתפקידה לצמצם כל ריבוע פיקסלים שממדיו 2*2 פיקסלים שנמסר לה על ידי השכבה הקודמת לריבוע בודד. שכבה זו היא פשוטה ביותר, אינה כוללת פונקצית אקטיבציה, ובדרך כלל הריבועים אינם חופפים. ברשת שלנו, אנו משתמשים בסוג max pooling שלוקח מכל ארבעה פיקסלים את הערך הגבוה ביותר ואותו הוא מעביר לשכבה הבאה. מטרת ה-pooling היא להפוך את הדוגמאות לפחות קונקרטיות ועל ידי כך לעודד הכללות שיקלו על המודל זיהוי דוגמאות שלא נכללו בסט האימון. יתרון נוסף הוא בכך שהתמונה הופכת לפחות מורכבת וכתוצאה מכך פוחתים משאבי המחשוב הדרושים ללמידה.

שכבת ה-dropout שומטת באקראי 20% מהמידע מהשכבה הקודמת. המטרה היא למנוע מהמערכת ללמוד יותר מדי טוב את הדוגמאות מה שיגרום לירידת היכולת לזהות ספרות שלא נכללו בסט הדוגמאות ששימשו לאימון.

בלוק של קונבולוציה כולל שכבת קונבולוציה (convolution) שאחריה שכבת דגימה (pooling). ניתן לשלב בתוך בלוק הקונבולציה שכבת dropout.

מודל יכול להכיל יותר מאשר בלוק קונבולוציה אחד. המודל במדריך כולל בלוק אחד.

הסיווג בפועל של התמונות נעשה על ידי רשת נאורונית רגילה (feed forward net) מסוג Dense.

כדי להעביר את המידע מהבלוקים של הקונבולוציה לרשת הנאורנית הרגילה אנחנו משתמשים בפונקצית flatten שתפקידה לשטח את המידע לוקטור (שכבה שגובהה פיקסל 1 בודד).

שכבת ה-dense מכילה 128 פיקסלים בלבד (במקום ה-784, 28*28 איתם התחלנו) ובה כל נוירון מחובר לכל אחד מהנוירונים בשכבה הבאה.

השכבה האחרונה היא שכבת הפלט ובה 10 נוירונים בלבד לפי מספר התוצאות האפשריות. כל נוירון מייצג ספרה אחת בודדת (0-9), והערך שהנאורון מקבל נע בטווח שבין 0 ל-1. ערך קרוב ל-0 הוא בלתי סביר וערך קרוב ל-1 הוא סביר. בשכבת הפלט פועלת פונקצית אקטיבציה מסוג softmax הגורמת לכך שסכום ההסתברויות של הנוירונים בשכבה יהיה 1. הודות לפונקצית האקטיבציה תמיד נקבל שאחד מ-10 הנאורנים בשכבה הוא הפתרון הסביר ביותר לתמונה שהזנו לרשת הנאורונית.

נקמפל את המודל:

# Compile model
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
return model

בקומפילציה של המודל השתמשנו בפונקציית Adam שמגדילה את השינויים שעושים לפרמטרים של המודל כשרחוקים מהמינימום שהוא הפתרון המתמטי של המודל, ומקטינה את השינויים ככל שמתקרבים למינימום. גודל השינויים הוא חשוב מפני ששינויים גדולים מדי יכולים לגרום לפספוס המינימום בעוד שינויים קטנים מדי יגרמו לאימון לרוץ יותר מדי זמן.

כשמחפשים את המינימום גודל צעד גדול מדי יגרום לפספוס בעוד גודל צעד קטן מדי יגרום לתוכנית לרוץ זמן רב

 

כדי לאמן את המודל נריץ אותו 10 פעמים על כל התמונות, וכדי להימנע מלהכביד על המחשב יותר מדי נזין את התמונות באצוות של 200.

# build the model
model = baseline_model()

# Fit the model
model.fit(X_train, y_train, validation_data=(X_test, y_test), epochs=10, batch_size=200, verbose=2)

אחרי ריצת אימון אחת בלבד קיבלתי 97% דיוק בזיהוי תמונות בקבוצת הבקרה, ולאחר 10 ריצות אימון הגעתי ללמעלה מ-99% אחוזי דיוק בזיהוי.

 

בחינת המודל בשטח

את המודל ייצאתי באמצעות tensorflow.js וקיבלתי שני קבצים בהם אני משתמש בתור ה-api של האפליקציה כפי שהסברתי במדריך אחר זיהוי ספרות שכתב אדם באמצעות בינה מלאכותית. ב-30 הניסיונות שעשיתי הגעתי ל-100% זיהוי עבור ספרה בודדת שכתבתי על מסך המחשב בכתב ידי. כשקשקשתי במקום לכתוב ספרה המודל זיהה בטעות את הקישקוש כספרה. לא מפתיע בהתחשב בעובדה שהמודל שפיתחנו במדריך יודע לזהות רק ספרות.

 

לסיכום

המודל במדריך מבוסס על רשת נוירונית מתכנסת CNN שהיא המקובלת ביותר לזיהוי תמונות על ידי מחשב בגלל היכולת לזהות פרטים מסדר גבוה ככל שנוספות שכבות לרשת. במדריכים הבאים בסדרה נראה כיצד להשתמש במודלים קיימים שאומנו על ידי גדולי המומחים בתחום כדי לסווג תמונות.

לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 4 + 3

תמונת המגיב

דויד בתאריך: 04.11.2020

האם אפשר להוסיף קוד שבו נעלה תמונה פרטית שלא נמצאת בdataset אחרי האימונים לבדוק האם המחשב יזהה?

תמונת המגיב

דוד בתאריך: 22.04.2021

תודה על מדריך מושקע בנושא כה מרתק
אם הבנתי נכון, המשתנה X_TRAIN מכיל מערך של תמונות מותאמות, אז איך החלוקה שלו ב255 קשורה לחלוקה של גווני האפור?

תמונת המגיב

יוסי בן הרוש בתאריך: 24.04.2021

הצבעים מקודדים בשיטה שנקראת rgb על שם שלושת ערוצי הצבע: אדום, ירוק וכחול. במקרה של תמונה שחור-לבן קיים רק ערוץ אחד. כדי לבטא את עוצמת הערוץ משתמשים בערכים הנעים בין 0 ל-255. מחלקים ב-255 כי רשתות נוירוניות עובדות יותר טוב עם מספרים בין 0 ל-1.

תמונת המגיב

יאיר בתאריך: 24.06.2021

מדריך מעולה! תודה רבה.