איך להציג סדרות זמן של נתונים באמצעות matplotlib?

מחבר:
בתאריך:
הצגת סדרות נתונים מבוססות זמן באמצעות פייתון matplotlib

ייבוא הספריות

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns;sns.set_style()
plt.style.use('seaborn')

import pandas_datareader as dr

ייבוא של מחירי מנייה בתקופת זמן:

start = '2020-01-01'
end = '2020-04-01'
df = dr.data.get_data_yahoo('GOOG', start=start, end=end)

נסקור את סט הנתונים

df.head()

התאריכים הם האינדקס, כדי להפוך אותם לעמודה רגילה:

df.reset_index(inplace=True)

חיוני שעמודת התאריך תהיה מורכבת מאובייקטים מסוג Timestamp

df.Date = pd.to_datetime(df.Date)

נוודא את סוג המשתנה:

type(df.loc[0,'Date']) # Timestamp

plt.plot_date מאפשר לשרטט סדרות זמן:

from matplotlib import dates as mpl_dates

plt.title('GOOG stock Prices')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Closing price')

plt.plot_date(df.Date, df.Close, linestyle='solid')
plt.gcf().autofmt_xdate() # gcf() - get current figure

date_format = mpl_dates.DateFormatter('%b, %d %Y') # python strftime
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(date_format) # gca() - get current axis
  • plt.gcf().autofmt_xdate() מטה את ציר ה-x.
  • 2 השרות האחרונות מפרמטות את התאריך ע"פ https://strftime.org

לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 9 + 7