תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

איך להציג סדרות זמן של נתונים באמצעות matplotlib?

מחבר:
בתאריך:
הצגת סדרות נתונים מבוססות זמן באמצעות פייתון matplotlib

ייבוא הספריות

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns;sns.set_style()
plt.style.use('seaborn')

import pandas_datareader as dr

ייבוא של מחירי מנייה בתקופת זמן:

start = '2020-01-01'
end = '2020-04-01'
df = dr.data.get_data_yahoo('GOOG', start=start, end=end)

נסקור את סט הנתונים

df.head()

התאריכים הם האינדקס, כדי להפוך אותם לעמודה רגילה:

df.reset_index(inplace=True)

חיוני שעמודת התאריך תהיה מורכבת מאובייקטים מסוג Timestamp

df.Date = pd.to_datetime(df.Date)

נוודא את סוג המשתנה:

type(df.loc[0,'Date']) # Timestamp

plt.plot_date מאפשר לשרטט סדרות זמן:

from matplotlib import dates as mpl_dates

plt.title('GOOG stock Prices')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Closing price')

plt.plot_date(df.Date, df.Close, linestyle='solid')
plt.gcf().autofmt_xdate() # gcf() - get current figure

date_format = mpl_dates.DateFormatter('%b, %d %Y') # python strftime
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(date_format) # gca() - get current axis
  • plt.gcf().autofmt_xdate() מטה את ציר ה-x.
  • 2 השרות האחרונות מפרמטות את התאריך ע"פ https://strftime.org

לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

איך קוראים בעברית לצ`ופצ`יק של הקומקום?