תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

שימוש בזמנים במסד נתונים mySQL

מחבר:
בתאריך:

במדריך זה הסבר על הפורמטים הבסיסיים והפונקציות המועילות ביותר כאשר משתמשים בזמנים ב-mySQL.

נתחיל מהסבר על הפורמטים הבסיסיים DATE  ו- TIME.

 

פורמט הזמנים

פורמט DATE (שנה, חודש ויום) הוא שונה ב-mySQL מהנהוג בישראל, לדוגמא:

2020-04-20
  • השנה מקדימה את החודש, והיום נמצא בסוף.

הפורמט TIME כולל חלקי שניות עד רמת דיוק של 6 ספרות, לדוגמא:

17:30:00.123456

hour:minutes:seconds.split_seconds

הפורמט DATETIME מחבר את DATE ו-TIME:

2020-04-20 17:30:00.123456

 

חותמת זמן

חותמת הזמן היא מספר השניות מראשית הספירה עבור מחשבים שחל בתאריך 1970-01-01 00:00:00, זמן ה-epoch.

כדי לקבל את חותמת הזמן עבור תאריך ספציפי:

SELECT UNIX_TIMESTAMP('2020-04-20 17:30:00')
1587393000

כדי לקבל את חותמת הזמן ברגע זה:

SELECT UNIX_TIMESTAMP()
1588261483

ניתן לקבל חותמת זמן בפורמט DATETIME:

SELECT NOW()
2020-04-20 17:31:33

גם המתודה SYSDATE נותנת את חותמת הזמן עכשיו: 

SELECT SYSDATE(6)
2020-04-20 17:32:04.450769

בעוד המתודות UNIX_TIMESTAMP ו-NOW רצות פעם אחת בלבד בכל תהליך (שאילתה או פרוצדורה), SYSDATE רצה בכל פעם שקוראים לה ויכולה לסייע לנו לזהות צווארי בקבוק אשר מעכבים את ביצוע הקוד.

 

תוספת והפחתה של זמנים

כדי להוסיף זמן. לדוגמה, 7 ימים:

SELECT ADDDATE('2020-04-20', INTERVAL 7 DAY)
2020-04-27

כדי להפחית זמן. לדוגמה, 3 חודשים:

SELECT SUBDATE('2020-04-20', INTERVAL 3 MONTH)
2020-01-20

מאיפה לקחתי את יחידות הזמן (DAY, MONTH)? בקישור הבא תמצאו את כל היחידות: mysql functions

 

ההפרש בין שני תאריכים

נשתמש ב-DATEDIFF כדי לקבל את ההפרש בין שני תאריכים.

SELECT DATEDIFF('2020-04-27', '2020-04-20')
7
  • ההפרש הוא בימים אלא אם צוין אחרת.

הסדר משנה:

SELECT DATEDIFF('2020-04-20', '2020-04-27')
-7

כדי לראות את ההפרש ביחידות אחרות (חודש, שבוע, שעות, דקות, וכו') נעביר פרמטר נוסף. לדוגמה, MONTH:

SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2020-04-06', '2020-07-31')
3
SELECT TIMESTAMPDIFF(DAY, '2020-07-31', '2020-04-06')
-116

 

איך ליצור תאריכים?

כדי לייצר TIME מפורמט כהלכה?

SELECT MAKETIME(17,30,3)
17:30:03

 

כשמייצרים DATE צריך לקחת בחשבון שהפורמט משתנה בין ארצות ושימושים.

בפורמט ISO משתמשים מסדי נתונים:

SELECT GET_FORMAT(DATE, 'ISO')
%Y-%m-%d
SELECT GET_FORMAT(DATETIME,'ISO')
%Y-%m-%d %H:%i:%s

כדי להציג תאריכים בהתאם לנהוג באירופה וישראל:

SELECT GET_FORMAT(DATE, 'EUR')
%d.%m.%Y

הפורמט האמריקאי שונה מזה הישראלי:

SELECT GET_FORMAT(DATE,'USA')
%m.%d.%Y

אתה יכול לייצר פורמטים משלך לפי התווים המוגדרים בתיעוד הרשמיofficial documentation date formats

SELECT DATE_FORMAT('2020-04-20 17:30:00', '%d.%m.%Y')
20.04.2020

 

מתודה נוספת לסיום

כדי לבחור על פי תאריך מתוך עמודה מסוג DATETIME נשתמש במתודה DATE():

SELECT * FROM tablename WHERE DATE(datetime) = '2020-01-20'

לכל מדריכי ה- mySQL

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מהם שלוש רשויות השלטון בישראל?