תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

CRUD עם סוג הנתונים JSON במסד נתונים mySQL - שאילתות לקריאה, הכנסה, עדכון ומחיקה

 

מחבר:
בתאריך:

mySQL מצויד ביכולת לטפל בסוג הנתונים JSON שמעניק גמישות רבה, בדומה לסכמות של NoSQL. במדריך קצר זה הסבר על עבודה עם JSON: כתיבה למסד הנתונים, קריאה, עדכון ומחיקה.

 

נוסיף את הטבלה

נוסיף את הטבלה הבאה למסד הנתונים:

CREATE TABLE `cars` (
 `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
 `name` varchar(255) DEFAULT '',
 `attributes` JSON DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;

ALTER TABLE `cars`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

ALTER TABLE `cars`
 MODIFY `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
 • סוג הנתונים הוא JSON.
 • הערך ברירת המחדל היחיד שהוא יכול לקבל הוא NULL (באותיות גדולות).

 

כיצד להזין רשומה חדשה הכוללת JSON?

דרך אחת, היא לרשום את ה-JSON על פי הסכמה המדויקת (json.org):

INSERT INTO `cars`(`id`, `name`, `data`) 
VALUES 
(NULL, 'BMW R80G/S','{"class":"dual-sport","wheelbase":"57.7 in", "weight":186, "is_motorcycle":true, "steering wheel":null, "dimensions":[2230,820,1150]}');

לאחר ההזנה, כשאני עומד עם הסמן בתוך השדה אני יכול לראות את ה-JSON שהזנתי:

{
  "class": "dual-sport",
  "weight": 186,
  "wheelbase": "57.7 in",
  "dimensions": [
    2230,
    820,
    1150
  ],
  "is_motorcycle": true,
  "steering wheel": null
}

חשוב להקפיד על הפורמט המדויק:

 • את אובייקט ה- JSON חובה להקיף בסוגריים מסולסלים.
 • את המפתחות צריך לשים בין מרכאות כפולות.
 • את סוגי הנתונים: true, false, null חייבים לכתוב באותיות קטנות.
 • את הסוג מחרוזת מקיפים מרכאות כפולות.
 • האובייקט יכול להכיל מערכים כמו גם אובייקטים מקוננים של JSON.

הזנה של JSON בשיטה הידנית עשויה להיות מייגעת ורגישה לטעויות, לפיכך נעדיף להשתמש בפונקציה JSON_OBJECT כדי להזין את המידע באופן שיטתי ומסודר.

הפונקציה JSON_OBJECT מקבלת מפתחות וערכים מופרדים בפסיקים ע"פ התחביר:

JSON_OBJECT(key1, value1, key2, value2, ...)

ומחזירה אובייקט JSON.

INSERT INTO `cars`(`id`, `name`, `data`) 
VALUES 
(NULL, 'BMW R80G/S',
JSON_OBJECT(
    "class",
    "dual-sport",
    "wheelbase" ,
    "57.7 in",
    "weight",
    186,
    "is_motorcycle",
    true,
    "steering wheel",
    null,
    "dimensions",
    JSON_ARRAY(2230,820,1150)
  )
);

הפונקציה JSON_ARRAY יוצרת רשימות של פריטים מופרדים בפסיקים.

{
  "class": "dual-sport",
  "weight": 186,
  "wheelbase": "57.7 in",
  "dimensions": [
    2230,
    820,
    1150
  ],
  "is_motorcycle": true,
  "steering wheel": null
}

השאילתה הבאה מדגימה 3 רמות של אובייקטים מקוננים:

INSERT INTO `cars`(`id`, `name`, `data`) 
VALUES 
(NULL, 'BMW R80G/S',
JSON_OBJECT(
    "class",
    "dual-sport",
    "wheelbase" ,
    "57.7 in",
    "weight",
    186,
    "is_motorcycle",
    true,
    "steering wheel",
    null,
    "dimensions",
    JSON_ARRAY( 
      JSON_OBJECT(
        "length",
        2230,
        "width",
        820,
        "height",
        1150 
      )
    )
  )
);
{
  "class": "dual-sport",
  "weight": 186,
  "wheelbase": "57.7 in",
  "dimensions": [
    {
      "width": 820,
      "height": 1150,
      "length": 2230
    }
  ],
  "is_motorcycle": true,
  "steering wheel": null
}

הפונקציה JSON_MERGE לוקחת מספר אובייקטים של JSON ומחזירה אובייקט יחיד:

INSERT INTO `cars`(`id`, `name`, `data`) 
VALUES 
(NULL, 'BMW R80G/S',
JSON_OBJECT(
    "class",
    "dual-sport",
    "wheelbase" ,
    "57.7 in",
    "weight",
    186,
    "is_motorcycle",
    true,
    "steering wheel",
    null,
    "dimensions",
    JSON_MERGE( 
      JSON_OBJECT("length",2230),
      JSON_OBJECT("width",820),
      JSON_OBJECT("height",1150)
    )
  )
);
{
  "class": "dual-sport",
  "weight": 186,
  "wheelbase": "57.7 in",
  "dimensions": {
    "width": 820,
    "height": 1150,
    "length": 2230
  },
  "is_motorcycle": true,
  "steering wheel": null
}

 

כיצד לקרוא רשומה?

כדי לקרוא רשומה של JSON ממסד הנתונים חשוב קודם להבין את הרעיון path expression המציין את הנתיב של המפתחות שמובילים לביטוי.

הקריאה בפועל מתבצעת באמצעות הפונקציה JSON_EXTRACT המקבלת path expression.

SELECT * FROM `cars`
WHERE
`name` = 'BMW R80G/S'
AND JSON_EXTRACT(`data` , '$.weight') > 180
AND JSON_EXTRACT(`data` , '$.dimensions.width') > 800
AND JSON_EXTRACT(`data` , '$.wheelbase') = '57.7 in'
AND JSON_EXTRACT(`data` , '$.is_motorcycle') = true;

את JSON_EXTRACT אפשר להחליף בחץ כדי להפוך את השאילתה לקריאה יותר.

SELECT * FROM `cars`
WHERE
`name` = 'BMW R80G/S'
AND `data` -> '$.weight' > 180
AND `data` -> '$.dimensions.width' > 800
AND `data` -> '$.wheelbase' = '57.7 in'
AND `data` -> '$.is_motorcycle' = true
AND JSON_EXTRACT(`data` , '$.class') LIKE '%sport%';

 

כיצד לעדכן רשומה?

נשתמש בפונקציה JSON_SET כדי לעדכן שדה מסוג JSON.

נוסיף מפתח חדש בזמן שנעדכן רשומה קיימת:

UPDATE `cars`
SET `data` = JSON_SET(
  `data`,
  '$.dimensions.seat_height' ,
  860
)
WHERE `id` = 5

כדי לעדכן מפתח קיים:

UPDATE `cars`
SET `data` = JSON_SET(
  `data`,
  '$.dimensions.seat_height' ,
  null
)
WHERE `id` = 5

 

כיצד למחוק רשומה?

נשתמש בפונקציה JSON_REMOVE כדי למחוק רשומה ע"פ מפתח:

UPDATE `cars`
SET `data` = JSON_REMOVE(
  `data`,
  '$.dimensions.seat_height' 
)
WHERE `id` = 5

לכל מדריכי ה- mySQL

 

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מהם שלוש רשויות השלטון בישראל?

 

תמונת המגיב

אסתי בתאריך: 25.05.2021

לא ככ ברור למתחילים אין על סרטון