רשימות של פייתון

מחבר:
בתאריך:

רשימה (list) היא סוג של משתנה שיכול להכיל מספר פריטים יחדיו. שם נוסף לרשימה הוא מערך (array).

את הרשימה מקיפים סוגריים מרובעים.

כך נראית רשימה ריקה:

boyz = []
 • שם הרשימה הוא boyz
 • פריטי הרשימה תחומים בין סוגריים מרובעים

מדריך רשימות פייתון python lists

מה סוג הנתונים של הרשימה?

print(type(boyz))
class 'list'

כך נראית רשימה של שמות בנים הכוללת שלושה פריטים:

boyz = ['avi', 'boaz', 'kobi']

נדפיס את הרשימה:

print(boyz)
['avi', 'boaz', 'kobi']

מה מספר הפריטים ברשימה?

print(len(boyz))
3

 

רשימות וסוגי משתנים

באותה רשימה ניתן לשבץ פריטים מסוגי נתונים שונים: מחרוזות, מספרים שלמים, מספרים עשרוניים ואפילו רשימות אחרות.

mix = ['hello', 8, 2.17, True, boyz]

 

איך לגשת לפריטים ברשימה?

רשימות פייתון מבוססות על אינדקסים:

 • הפריט הראשון מקבל אינדקס 0 כי מחשבים מתחילים לספור מ-0.
 • אינדקס הפריט השני הוא 1.
 • אינדקס הפריט השלישי הוא 2.
 • וכיו"ב.

כדי לגשת לפריט ברשימה נציין את שם הרשימה ובין סוגריים מרובעים את מספר האינדקס של הפריט.

כדי לגשת לפריט הראשון:

print(boyz[0])
avi

כדי לגשת לפריט השני:

print(boyz[1])
boaz

האינדקס של הפריט האחרון ברשימה הוא -1:

print(boyz[-1])
kobi

וכדי לגשת לפריט השני לפני האחרון נשתמש ב -2:

print(boyz[-2])
boaz

 

כיצד לקבל תת-רשימה?

ניתן לשלוף מספר ערכים מהרשימה באמצעות חיתוך (slicing).

כדי לחתוך רשימה נציין את שמה ובין סוגריים מרובעים נציין את האינדקס המתחיל והסוגר. לדוגמה:

print(boyz[0:2])
['avi', 'boaz']
 • התוצאה היא רשימה שכוללת את הערכים שבין אינדקס 0 ל-2.
 • חשוב מאוד! החיתוך כולל את הפריט באינדקס המתחיל אבל לא את הפריט באינדקס המסיים.

 

כיצד להוסיף פריטים לרשימה?

נשתמש במתודה append כדי להוסיף פריטים לרשימה:

boyz.append('david')
print(boyz)
['avi', 'boaz', 'kobi', 'david']

אותו ערך יכול להכלל יותר מפעם אחת ברשימה:

boyz.append('kobi')
print(boyz)
['avi', 'boaz', 'kobi', 'david', 'kobi']

כדי לצרף שתי רשימות או יותר ביחד נשתמש ב + :

girls = ['maya', 'lital', 'maayan']
hevre = boyz + girls

print(hevre)
['avi', 'boaz', 'kobi', 'david', 'kobi', 'maya', 'lital', 'maayan']
 • צירפנו את שתי הרשימות לרשימה אחת ששמה hevre.

 

כיצד לעדכן רשימה?

בועז עזב את החברה. איך נוכל להחליף אותו בחבר החדש והמגניב ששמו אדם?

hevre[1] = 'adam'
 • אומר לפייתון לעדכן את האינדקס מספר 1 ברשימה.

נציג את השינוי שעשינו:

print(hevre)
['avi', 'adam', 'kobi', 'david', 'kobi', 'maya', 'lital', 'maayan']

כדי להכניס פריט נוסף לתוך רשימה עלינו לציין את מספר האינדקס.

לדוגמה, נוסיף לתחילת הרשימה את הפריט "מור":

# insert at index 0
hevre.insert(0,'mor')

print(hevre)
['mor', 'avi', 'adam', 'kobi', 'david', 'kobi', 'maya', 'lital', 'maayan']
 • הוספנו את הפריט לעמדה הראשונה של המערך (אינדקס 0), והוא דחף את כל יתר הפריטים בעמדה אחת קדימה.

 

כיצד למחוק פריט מרשימה?

ניתן למחוק פריט מרשימה על סמך מספר אינדקס. לדוגמה, נמחק את הפריט השישי מהרשימה שספרת האינדקס שלו היא 5:

del hevre[5]

print(hevre)
['mor', 'avi', 'adam', 'kobi', 'david', 'maya', 'lital', 'maayan']

אפשרות נוספת היא למחוק פריט לפי הערך שלו. לשם כך, נעביר למתודה remove את ערכו של הפריט שאותו אנו מעוניינים למחוק.

לדוגמה, נמחק את david:

hevre.remove('david')

print(hevre)
['mor', 'avi', 'adam', 'kobi', 'maya', 'lital', 'maayan']

ננסה למחוק פריט שלא קיים ברשימה:

hevre.remove('noa')

התוצאה היא הודעת שגיאה מכוערת:

Traceback (most recent call last):
 File "main.py", line 12, in 
  hevre.remove('noa')
ValueError: list.remove(x): x not in list

הודעת השגיאה אומרת לנו שהפריט לא נמצא ברשימה. כדי למנוע את הבעיה נקפיד לוודא שהפריט קיים לפני שננסה למחוק אותו:

if 'noa' in hevre:
 hevre.remove('noa')

 

רשימות, כפי שלמדנו עליהם במדריך, הם אוסף (קולקציה) של משתנים. ישנם אוספים אחרים בפייתון, שגם אותם חובה להכיר: טאפלים, סטים ומילונים. עליהם נלמד במדריך הבאים בסדרת מדריכי הפייתון.

לכל המדריכים בסדרה ללימוד פייתון

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 4 + 4

תמונת המגיב

דני בתאריך: 13.09.2020

מדריך נפלא.

תמונת המגיב

שלו בתאריך: 04.11.2020

יוסי התותח! תודה לך על המדריך. יש אפשרות להמיר את הערך שברשימה למספר-היינו ולהוריד את הסוגריים המקיפות אותו?