אמצעי אחסון בצד הקליינט - cookies, local storage

מחבר:
בתאריך:

רשת האינטרנט היא דבר נפלא עם תכונה מאוד מעניינת שהרשת נטולת זכרון stateless. זאת אומרת, שאם אתה יוצא מדף וחוזר אליו שוב אחר כך הוא לא יזכור אותך אלא אם משתמשים באמצעי אחסון. במדריך זה תקבל הסבר על אמצעי אחסון של JavaScript שעובדים בצד הקליינט: cookies, localStorage ו-sessionStorage.

Javascript cookies and storage

עוגיות הם טכנולוגיה ישנה, בעוד localStorage ו-sessionStorage נתמכים בכל הדפדפנים המודרניים מבוססי HTML5. בעוגיות ניתן לאחסן הרבה פחות מידע אך ניתן להשתמש בהם גם בדפדפנים ישנים (מבוססי HTML4) אם כי היום אין לזה כבר משמעות.

התוקף של localStorage לא פג אף פעם אלא אם מנקים אותו באמצעות סקריפט או שהמשתמש בוחר לנקות את הדפדפן.

עוגיות ניתן לאחסן על צד השרת ובצד הלקוח בעוד localStorage ו-sessionStorage קיימים רק בדפדפן.

עוגיות נשלחות לדפדפן בכל קריאה לשרת. כשאתה טוען תמונה או קובץ CSS, או שולח AJAX אתה שולח את העוגייה בנוסף. לעומת זאת, אמצעי האחסון localStorage ו-sessionStorage נשארים רק בצד הדפדפן. המשמעות היא ש-cookies מעמיסות יותר תנועה על התקשורת בין השרת וצד הקליינט.

נשתמש בעוגיות כאשר נרצה לשתף מידע בין הדפדפדן לשרת באופן קצוב בזמן. לדוגמה, כשנרצה לזהות את המשתמש שאיתו השרת עובד.

 

עבודה עם עוגיות רשת cookies

נתחיל מהטכנולוגיה הישנה ביותר, עוגיות רשת, cookies, המהוות מקרה ביניים כיוון שהם משמשות בצד השרת וגם בצד הלקוח.

נשתמש בצמדים של מפתחות וערכים כדי להגדיר את המידע ב- cookie.

לדוגמה נגדיר עבור המפתח language את הערך he-IL:

document.cookie = "language=he-IL";

נכתוב את זה לתוך סקריפט אותו נריץ על דפדפן כרום.

בקונסולה של המפתחים בדפדפן נוכל לראות את המידע אודות העוגיות. נפתח את הקונסולה באמצעות קיצור המקשים:

Ctrl + Shift + i

בין הלשוניות נבחר ב-Application:

the Application tab in Google Chrome developers console

בעמודה הימנית מתחת ל-Storage נמצא המידע של ה-Cookies. נקליק על Cookies, מתחת לשם הדומיין נמצא את רשימת העוגיות:

Inside the Application tab in Google Chrome developers console under storage cookies one can see the cookies

בלוג (בצד הימני של הקונסולה) אפשר לראות את הדומיין שבו העוגיה נוסדה ואת תאריך התפוגה:

Inside the Application tab in Google Chrome developers under storage you can see the log of all the cookies in the domain

 • את תאריך התפוגה לא הגדרנו אז העוגיה תמשיך להתקיים רק במהלך ה-session הנוכחי.

נוסיף תאריך תפוגה:

var expirationDate = new Date("2030-01-08")
document.cookie = "language=he-IL; expires="+expirationDate;

הפרמטר path אומר לדפדפן לאיזה חלק של האתר שייכת העוגיה. לדוגמה: עוגיה שה-path שלה מוגדר ל-root תתקיים בכל דפי האתר.

document.cookie = "language=he-IL; expires="+expirationDate+"; path=/";

כך נראה הלוג אחרי הוספת תאריך תפוגה ו-path:

Cookie log inside the chrome developer tools with path and expiration date

נוסיף עוגייה נוספת:

document.cookie = "theme=dark; expires="+expirationDate+"; path=/";

אנחנו יכולים לגשת מהקוד לכל העוגיות:

console.log(document.cookie)

התוצאה:

language=he-IL; theme=dark

לא ניתן לגשת רק לאחת העוגיות באופן פשוט כי כל העוגיות רשומות ביחד באותו קובץ.

כדי לשלוף את אחת העוגיות נשתמש בפונקציה getCookie:

function getCookie(name) {
  var tokens = document.cookie.split(';');
  for (let x = 0; x < tokens.length; x++) {
    var [key, val] = tokens[x].split('=');
    if (name == key.trim()) {
      return val;
    }
  }
  return null;
};
console.log(getCookie("language"));
console.log(getCookie("theme"));
console.log(getCookie("nonExisting"));

התוצאה:

he-IL
dark
null
 • הפונקציה מפצלת את המחרוזת של העוגיות לחלקים (טוקנים)
 • עוברת בתוך לולאה על כל הטוקנים
 • במידה ומוצאת התאמה מחזירה את ערך העוגייה
 • אחרת, מחזירה null

כדי למחוק עוגיה צריך להגדיר לה זמן בעבר:

document.cookie = "theme=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/";
 • חשוב להגדיר את ה-path בדיוק לאותו אחד ששימש ליצירת העוגיה.

הפונקציה setCookie תשמש ליצירת עוגיות:

function setCookie(name, value, days) {
  var value = value || "";
  var expires = "";
  if (days) {
    var date = +new Date() + (days*24*60*60*1000);
    expires = new Date(date).toUTCString();
  }
  document.cookie = name + "=" + value + ";expires=" + expires + "; path=/";
}

ניצור עוגייה ששמה theme, הערך שלה light, ומשך החיים שלה 7 ימים:

setCookie('theme','light',7);

אותה פונקציה תשמש לעדכון ערך העוגייה:

setCookie('theme','dark',7);

הפונקציה deleteCookie תשמש למחיקת העוגייה:

function deleteCookie(name) { 
  document.cookie = name+'=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/';
}

 

עבודה עם localStorage

localStorage או web storage הוא תכונה של HTML5 שמאפשרת לשמור מידע על הדפדפן של המשתמש באמצעות JavaScript בדומה לעוגיות רשת רק יותר מודרני, משתמש בתחביר פשוט מאוד, ולא נשלח לצד השרת עם כל בקשה.

כדי לשמור על הדפדפן של המשתמש את המידע אודות השפה המועדפת על המשתמש נשתמש בתחביר:

window.localStorage.setItem('language','he-il');
 • הערך הראשון הוא המפתח והשני הוא הערך.
 • המפתח והערך חייבים להיות מחרוזות.

כדי לשלוף את המידע נשתמש במתודה getItem המקבלת כפרמטר את המפתח שאת הערך שלו מעוניינים לשלוף:

console.log(window.localStorage.getItem('language'));

תוצאה:

he-il
 • הפונקציה מחזירה את הערך המשויך למפתח.

את המידע ניתן לראות בלשונית Application של כלי המפתחים של כרום. מתחת ללשונית Application tab (1). בעמודה הימנית מתחת ל-Storage >> Local storage ואז שם הדומיין (2).

בלוג אפשר לראות את המפתח והערך של ה-local storage (3):

local storage log inside chrome developer tools

כדי לקבל את כל המידע על ה-localStorage:

console.log(window.localStorage);

מכיוון שהמידע מוחזר כאובייקט, ניתן לעבור עליו באמצעות לולאת for..in כדי לשלוף את המפתחות והערכים.

כדי לשלוף את כל המידע ב-localStorage:

for (var key in window.localStorage){ 
  console.log(key, localStorage[key]) 
}

כדי לערוך את המידע:

window.localStorage.setItem('language','en');

כדי להוסיף מידע. לדוגמה, על מראה האתר המועדף על המשתמש:

window.localStorage.setItem('theme','dark');

נראה את השינוי בקונסולה של המפתחים של דפדפן כרום:

several local storage records in the browser console

כדי להסיר פריט ע"פ שמו:

window.localStorage.removeItem('theme');

כדי להסיר את כל הפריטים השייכים לדומיין:

window.localStorage.clear();

חשוב לשים לב, שהמפתחות והערכים חייבים להיות מחרוזות. לפיכך, כדי לאחסן אובייקטים או מערכים צריך להפוך אותם למחרוזות באמצעות JSON.stringify:

let preferences = {
  theme: "dark",
  language: "he-IL",
}

window.localStorage.setItem('preferences', JSON.stringify(preferences));

כדי להשתמש במידע צריך להפוך אותו ממחרוזת חזרה לאובייקט באמצעות הפונקציה JSON.parse:

JSON.parse(window.localStorage.getItem('preferences'));

 

עבודה עם sessionStorage

דפדפנים מודרניים מצוידים בתכונה sessionStorage ששומרת את המידע בלשונית מסוימת של הדפדפן וכל המידע בה נמחק אוטומטית ברגע שהמשתמש סגר את אותה הלשונית.

נגדיר פריט מידע לשמירה ב-sessionStorage:

window.sessionStorage.setItem('currentSong','Cold Heart');

בלשונית Application של הדפדפן אפשר לראות את רשימת ה-sessionStorage הקיימים בדומיין:

session storage log as seen inside chrome developer tools

נשלוף את ערכו של הפריט:

console.log(window.sessionStorage.getItem('currentSong'));

נעדכן את המידע:

window.sessionStorage.setItem('currentSong', 'INDUSTRY BOY');

נמחק את המידע על פי מפתח:

sessionStorage.removeItem('currentSong');

נמחק את כל המידע ב-sessionStorage המשויכים לאתר:

sessionStorage.clear();

 

סיכום

localStorage פשוטים יותר לשימוש מאשר עוגיות רשת, cookies, וניתן לאחסן בהם כמות גדולה יותר של מידע. בניגוד ל-cookies לא צריך להעביר אותם לשרת מה שחוסך בתעבורת הרשת.

צריך לשים לב לא לאחסן מידע רגיש אודות המשתמש, דוגמת כתובות אימייל, אסימוני אבטחה או אמצעי תשלום, ב-localStorage או ב-cookies כיוון שהמידע חשוף לכל פורץ.

סיכום אמצעי אחסון בצד הקליינט:

table to compare cookies vs. local and session storage in javascript.png

Cookies

LocalStorage

SessionStorage

Storage volume

4kb

10mb

5mb

Browsers

HTML 4/5

HTML 5

HTML 5

Accessible from

Any window

Any window

Same tab

Expires

Manually set

Never

On tab close

Storage location

Browser / Server

Browser

Browser

Sent with requests

Yes

No

No

מדריכי JavaScript למתקדמים

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

הוסף תגובה חדשה

 

= 8 + 4

תמונת המגיב

שם בתאריך: 18.05.2022

תודה