תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

כיצד לשלב בין pandas ל-SQL?

מחבר:
בתאריך:

ספריית Pandas של פייתון הכרחית לניתוח ומניפולציה של נתונים בתחום של למידת מכונה. רבים מהעוסקים בתחום באים מרקע של עבודה מול מסדי נתונים מבוססי SQL בשבילם היכולת להשתמש ב-Pandas באמצעות תחביר SQL היא משמעותית. ספריית pandasql מחברת בין DataFrames של Pandas למסד נתונים SQLite. במדריך זה מספר דוגמאות לשאילתות שניתן לבצע באמצעות pandasql.

pandasql library to use sql queries inside pandas dataframe

נייבא את הספריות הדרושות ללמידת מכונה:

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

התקנתי את pandasql באמצעות מנהל החבילות pip.

נייבא את החבילה:

from pandasql import sqldf

את הנתונים במדריך הורדתי מאתר הבנק העולמי ויש בהם נתוני אוכלוסייה ותל"ג של 7 מדינות (ביניהן ישראל) בשנים 2015 ל-2020.

הורדתי את הנתונים בשני קבצי CSV (מצורף). נטען את הנתונים כ-DataFrame של Pandas:

gdp_df = pd.read_csv("./data/gdp.csv")
pop_df = pd.read_csv("./data/population.csv")

התל"ג:

gdp_df.head()

gdp data frame from pandas

נתוני האוכלוסייה:

pop_df.head()

population data frame from pandas

נריץ שאילתה פשוטה על נתוני האוכלוסייה:

q = """
  SELECT
    *
  FROM
    pop_df
  LIMIT 3;"""
sqldf(q)

the result of a query on the population data frame with pandasql

נוסיף תנאי:

q = """
  SELECT
    `Country Name`,
    `2020`
  FROM
    pop_df
  WHERE
    `2020` >= 4994724
  ORDER BY `2020` DESC
  LIMIT 5;
  """

sqldf(q)

the result of a simple query with pandasql

אנחנו יכולים לסדר את הנתונים באמצעות ORDER BY:

q = """SELECT
  *
  FROM
    pop_df
  ORDER BY RANDOM()
  LIMIT 4;"""

sqldf(q)

the result of a simple query with order by with pandasql

ניתן להשתמש בפונקצית אגרגציה:

q = """
  SELECT `Country Name`, MAX(`2020`)
  FROM pop_df;
      """

sqldf(q)

run sql aggregation function on a data frame with pandasql

אין בעיה להריץ תת שאילתות:

q = """
  SELECT
    `p`.`Country Name`,
    `p`.`2020` AS `population`,
    AVG(`p`.`2020`)
  FROM
    pop_df AS p 
  WHERE
    `p`.`2020` >= (SELECT AVG(`2020`) FROM pop_df)
"""

sqldf(q)

run sql subquery on a data frame with pandasql

אפשר לצרף טבלאות באמצעות JOIN:

q = """
  SELECT
    `g`.`Country Name`,
    `p`.`2020` AS `population`,
    `g`.`2020` AS `gdp`,
    CAST(`g`.`2020` AS DECIMAL)/CAST(`p`.`2020` AS DECIMAL) AS `gdp_per_capita`
  FROM
    pop_df AS p
  INNER JOIN
    gdp_df AS g
      on `g`.`Country Name` = `p`.`Country Name`
  ORDER BY
    `gdp_per_capita` DESC;
  """

joined = sqldf(q)

joined.head(5)

sql join on a data frame with pandasql

נעזר ב-matplotlib על מנת לצייר גרף:

q = """
  SELECT
    `g`.`Country Name`,
    `p`.`2020` AS `population`,
    `g`.`2020` AS `gdp`,
    CAST(`g`.`2020` AS DECIMAL)/CAST(`p`.`2020` AS DECIMAL) AS `gdp_per_capita`
  FROM
    pop_df AS p
  INNER JOIN
    gdp_df AS g
      on `g`.`Country Name` = `p`.`Country Name`
  ORDER BY
    `gdp_per_capita` DESC;
  """

df = sqldf(q)

plt.title("GDP per capita")
plt.xlabel("Countries")
plt.ylabel("GDP ($)")
xpos = np.arange(len(df["Country Name"]))

plt.xticks(xpos, df["Country Name"])
plt.xticks(rotation = 45)
plt.bar(xpos, df["gdp_per_capita"])

gdp per capita diagram pandasql + matplotlib

 

מגבלות

pandasql לא מאפשרת לעדכן או להוסיף נתונים למסד הנתונים.

 

לקריאה נוספת

18 פעולות שאתה צריך להכיר כשאתה עובד עם Pandas של Python

12 דברים שאתה חייב לדעת כשאתה מייצר תרשימים באמצעות matplotlib של python

מודלים ללמידת מכונה של SciKit-Learn

 

לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מתי הוקמה המדינה?