תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

מודל לחיזוי השרדות נוסעים על סיפון הטיטניק באמצעות למידת מכונה אוטומטית ו-AutoKeras

מחבר:
בתאריך:

הספינה טיטאניק שקעה במצולות הים בשעות הבוקר המוקדמות של 1912 למרות שהיא נחשבה לגדולה והמשוכללת מבין הספינות של התקופה. מ-2,224 נוסעי הספינה שרדו רק 724 מה שהופך את התאונה לאחד האסונות הימיים הגדולים בהיסטוריה. במדריך זה ננסה לחזות אילו נוסעים שרדו את האסון על סמך נתונים דוגמת נמל המוצא, מין הנוסע וגילו. את החיזוי נעשה באמצעות ספריית AutoKeras שתמצא באופן אוטומטי את המודל הטוב ביותר של Keras, ממשק הלמידה העמוקה של גוגל.

AutoKeras to classify tabular data - titanic dataset

AutoKeras היא ספריה שעושה אוטומציה של למידת מכונה המאפשרת למחשב לבחור בשבילנו את המודלים המתאימים ביותר לביצוע המשימה שמעניינת אותנו. במדריך קודם ראינו למידת מכונה אוטומטית באמצעות auto-sklearn ספרייה שמוצאת את הרכב האלגוריתמים המוצלח ביותר מתוך המבחר שמציעה ספריית sklearn. במדריך זה נשתמש בAutoKeras שמוצא את המודל הטוב ביותר של Keras.

 

סביבת העבודה

את המדריך פתחתי על סביבת Colab שמציעה לכל מי שרשום לגוגל סביבת עבודה חינמית ללמידת מכונה על השרתים של ענקית הטכנולוגיה. 

את המחברת המלאה שנפתח במדריך בשלבים ניתן להוריד מכאן.

את ספריית AutoKeras התקנתי באמצעות פקודות שלקחתי מהתיעוד הרשמי של הספרייה:

!pip install autokeras
!pip install git+https://github.com/keras-team/keras-tuner.git@1.0.2rc2

ייבאתי את TensorFlow ואת AutoKeras כיוון שהגרסה האחרונה של TensorFlow משתמשת כברירת מחדל בממשק Keras:

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.python.keras.utils.data_utils import Sequence
import autokeras as ak

ייבאתי ספריות נוספות:

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
plt.style.use('seaborn')

 

מסד הנתונים

את מסד הנתונים titanic הורדתי מ-Kaggle, אתר התחרויות בתחום data science , בשיטה המתוארת במדריך על סיווג תמונות באמצעות מודל מאומן.

אחזור על התהליך בקצרה:

 1. נרשמתי לאתר Kaggle.
 2. בדף התחרות הרשמי Titanic: Machine Learning from Disaster הסכמתי לתנאי התחרות, ומשם העתקתי את הפקודה להורדת מסד הנתונים.
 3. נכנסתי לחשבון שלי כדי להוריד אסימון API token בפורמט json. את האסימון העליתי לתיקיית העבודה בסביבת colab.
 4. על פי הנחיות Kaggle יצרתי בתוך התיקייה, תיקייה נוספת אליה העברתי את קובץ ה-json.
# file configuration
!mkdir -p ~/.kaggle/
!cp kaggle.json ~/.kaggle/
!chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json

הורדתי את מסד הנתונים באמצעות הפקודה הבאה:

!kaggle competitions download -c titanic-dataset

נצפה במסד הנתונים לאחר שנייבא אותו:

# import the dataset
df = pd.read_csv('titanic_train.csv')

df.shape
(850, 15)
 • במסד הנתונים 850 רשומות המתחלקות בין 15 עמודות.
 • כל רשומה מכילה פרטים אודות אחד הנוסעים. כולל האם שרד את האסון.
# show the dataset
df

Titanic dataset presented as a pandas dataframe

 • pclass - מעמד סוציו אקונומי (1=גבוה, 2=בינוני, 3=נמוך)
 • name - שם הנוסע
 • sex - מין הנוסע 
 • age - גיל
 • sibsp - מספר אחים של הנוסע
 • parch - האם נסע בליווי הורה
 • fare - מחיר כרטיס
 • embarked - הנמל ממנו עלה הנוסע לאונייה (C = Cherbourg; Q = Queenstown; S = Southampton)
 • survived - האם הנוסע שרד

עד כמה המידע שלם?

# describe the columns
df.info()
RangeIndex: 850 entries, 0 to 849
Data columns (total 15 columns):
 #  Column    Non-Null Count Dtype 
--- ------    -------------- ----- 
 0  passenger_id 850 non-null  int64 
 1  pclass    850 non-null  int64 
 2  name     850 non-null  object 
 3  sex      850 non-null  object 
 4  age      676 non-null  float64
 5  sibsp     850 non-null  int64 
 6  parch     850 non-null  int64 
 7  ticket    850 non-null  object 
 8  fare     849 non-null  float64
 9  cabin     191 non-null  object 
 10 embarked   849 non-null  object 
 11 boat     308 non-null  object 
 12 body     73 non-null   float64
 13 home.dest   464 non-null  object 
 14 survived   850 non-null  int64 
dtypes: float64(3), int64(5), object(7)
memory usage: 99.7+ KB
 • חסרים נתונים. בפרט אודות הגיל, תא הנוסעים, וסירות ההצלה. אחד ההסברים הוא שלא היו סירות הצלה לכולם.

כמה נוסעים שרדו?

# how many survived
df.survived.value_counts()
0  537
1  313
Name: survived, dtype: int64
 • 331 נוסעים שרדו ו-537 נספו. סט הנתונים לא מאוזן.

כמה זכרים ונקבות?

# how many of each sex
df.sex.value_counts()
male   551
female  299
Name: sex, dtype: int64
 • שיעור גבוה יותר של זכרים.

מהי התפלגות הגילאים?

sns.displot(df.age, binwidth=10)

age distribution in the titanic dataset

 • התפלגות נורמלית עם שיעור גבוה של נוסעים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם.

מהי התפלגות מחירי כרטיסי הנסיעה?

box plot describing the fare distribution in the titanic dataset

 • התפלגות מחירי הכרטיסים מראה ריבוי של נתונים קיצוניים. צריך להתחשב בכך בבניית המודל.

ננסה למצוא מתאם (קורלציה) בין נתונים מספריים המשכיים (מחיר, גיל) והישרדות:

# survival rate vs continuous data
df[['fare','age','survived']].corr()
fare age survived
fare 1.000000 0.194609 0.251249
age 0.194609 1.000000 -0.042683
survived 0.251249 -0.042683 1.000000
 • יש מתאם חיובי חלש 0.25 בין מחיר כרטיס והישרדות. אבל נראה שלגיל אין השפעה (אולי מפני שחסרים נתונים).

ננסה לתאר את הקשרים בין נתונים קטגוריים (גיל, נמל, מעמד סוציו אקונומי) והישרדות נוסעים:

# survival rate vs categorical data
cols = ['sex', 'embarked', 'pclass', 'parch']

n_rows = 2
n_cols = 2

fig, axs = plt.subplots(n_rows, n_cols, squeeze=False)

for r in range(0,n_rows):
  for c in range(0,n_cols): 
    
    i = r*n_cols+ c  
    ax = axs[r][c]
    sns.countplot(df[cols[i]], hue=df["survived"], ax=ax)
    ax.set_title(cols[i])
    ax.legend(title="survived") 

describing the effect of age port and socio economic status on the the survival of titanic passengers

 • רוב הנשים שרדו בעוד רוב הגברים טבעו.
 • שיעור הנספים בין המצטרפים בנמל שרבורג (Cherbourg) גבוה יותר מאשר בשני הנמלים האחרים.
 • שיעור השורדים מבין נוסעי המחלקה הראשונה הוא הגבוה ביותר. רוב נוסעי המחלקה השלישית נספו.

 

הכנת מסד הנתונים ללמידת מכונה

נכין את מסד הנתונים ללמידת מכונה בתוך הפונקציה preprocess:

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
label_encoder = LabelEncoder()
 
def preprocess(df):
  # remove columns with lots of missing values
  df = df.drop(['cabin', 'boat', 'body','home.dest'], axis=1)
 
  # set the index
  df.set_index('passenger_id', inplace=True)
 
  # remove non relevant columns
  df_clean = df.drop(['name','ticket'], axis=1)
 
  # handle missing age values
  med = df_clean.age.median()
  df_clean.age = df_clean.age.fillna(med)
 
  # drop rows with missing values
  df_clean = df_clean.dropna(axis=0)
 
  # sex and embarked are categorical - let's make them numerical
  df_clean.loc[:,'sex'] = label_encoder.fit_transform(df_clean.loc[:,'sex'])
 
  df_clean.loc[:,'embarked'] = label_encoder.fit_transform(df_clean.loc[:,'embarked'])
 
  return df_clean
 • נסיר עמודות עם נתונים חסרים.
 • נסיר עמודות שמייצרות רעש כי הנתונים בהם יחידאים (שם הנוסע והכרטיס).
 • נשלים את נתוני הגיל החסרים באמצעות החציון כי בניגוד לממוצע הוא פחות מושפע מדוגמאות חריגות.
 • נסיר רשומות עם נתונים חסרים.
 • נהפוך נתונים קטגוריים (מין ונמל מוצא) למספריים באמצעות LabelEncoder.

התוצאה של הפעלת הפונקציה preprocess על מסד הנתונים היא מסד נתונים נקי יותר:

df_clean = preprocess(df)

נפריד את מסד הנתונים לעמודות תלויות (y) ובלתי תלויות (x):

# separate into dependent and independent variables
y = df_clean.pop('survived')
 
x = df_clean

כך נראות עמודות x הבלתי תלויות מהם נחזה את עמודת ההישרדות:

pclass sex age sibsp parch fare embarked
passenger_id
1216 3 0 28.0 0 0 7.7333 1
699 3 1 38.0 0 0 8.6625 2
1267 3 0 30.0 1 1 24.1500 2
449 2 0 54.0 1 3 23.0000 2
576 2 1 40.0 0 0 13.0000 2
... ... ... ... ... ... ... ...
158 1 1 55.0 0 0 50.0000 2
174 1 1 58.0 0 0 29.7000 0
467 2 0 24.0 1 0 26.0000 2
1112 3 0 3.0 1 1 13.7750 2
425 2 1 52.0 0 0 13.0000 2

וכך נראית העמודה התלויה y - עמודת ההישרדות:

passenger_id
1216  1
699   0
1267  0
449   1
576   0
    ..
158   0
174   0
467   1
1112  0
425   0
Name: survived, Length: 848, dtype: int64

נפצל את הנתונים לסט אימון (train) ממנו ילמד AutoKeras את המודל הטוב ביותר וסט בקרה (test) שנשמור בצד כדי שנוכל בהמשך להעריך את יכולות המודל:

# split into train and test datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
 
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y,
  test_size=0.1,
  random_state=17)

סטנדרטיזציה (תיקנון) משמעותה מרכוז והאחדת סטיית התקן עבור כל אחת מעמודות מסד הנתונים.

התיקנון כולל:

 • מרכוז (centering) - הופך את הממוצע לאפס.
 • האחדת סטיית התקן (scaling) - גורמת לסטיית התקן להיות שווה ל-1.

תיקנון מאפשר לעמודות להיות באותו סולם. במקרה שלנו תיקנון יכול לעזור כיוון שהעמודות השונות נמדדות בסדרי גודל שונים. לדוגמה, הגיל נמדד בעשרות (שנים) ומחירי הכרטיסים במאות (פאונדים), ואם לא נתקנן קיימת סכנה שעמודות מסדרי גודל גבוהים יהוו השפעת יתר על המודל.

את התיקנון תעשה בשבילנו הפונקציה StandardScaler:

# feature scaling
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
x_train = scaler.fit_transform( x_train )
x_test = scaler.transform( x_test )

 

מציאת המודל המוצלח ביותר באמצעות AutoKeras

AutoKeras ימצא את המודל הטוב מתוך סידרה של מודלים שהוא מייצר על בסיס האלגוריתמים בהם הוא מצויד. נאתחל את AutoKeras על ידי כך שנעביר לפונקציה את מספר המודלים שהוא צריך לנסות (15). כל מודל ירוץ מספר מחזורי אימון (10) שבסופם יבחר המודל הטוב ביותר:

# initialize the structured data classifier with 15 different models
clf = ak.StructuredDataClassifier(max_trials=15)
 
# find the best model
clf.fit(x=x_train, y=y_train, epochs=10)

בתום הריצה נציג את המודל ש-AutoKeras מחשיב לטוב ביותר:

# get the best performing model
model = clf.export_model()
 
# summarize the model
model.summary()
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_1 (InputLayer)     [(None, 7)]        0     
_________________________________________________________________
multi_category_encoding (Mul (None, 7)         0     
_________________________________________________________________
normalization (Normalization (None, 7)         15    
_________________________________________________________________
dense (Dense)        (None, 32)        256    
_________________________________________________________________
batch_normalization (BatchNo (None, 32)        128    
_________________________________________________________________
re_lu (ReLU)         (None, 32)        0     
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 1024)       33792   
_________________________________________________________________
batch_normalization_1 (Batch (None, 1024)       4096   
_________________________________________________________________
re_lu_1 (ReLU)        (None, 1024)       0     
_________________________________________________________________
dense_2 (Dense)       (None, 1)         1025   
_________________________________________________________________
classification_head_1 (Activ (None, 1)         0     
=================================================================
Total params: 39,312
Trainable params: 37,185
Non-trainable params: 2,127
_________________________________________________________________

מה האופטימייזר?

model.optimizer
autokeras.graph.AdamWeightDecay at 0x7f7782545358

 

נעריך את ביצועי המודל

נעריך את מידת דיוק המודל הטוב ביותר שמצא AutoKeras על דוגמאות האימון:

# predict with the best model
loss, acc = clf.evaluate(x_train, y_train)
 
print(f'train loss: %.3f' % round(loss, 3))
print(f'train accuracy: %.3f' % round(acc, 3))
train loss: 0.475
train accuracy: 0.836

ומה בנוגע לדוגמאות הביקורת ששמרנו בצד:

# evaluate the model performance on the testing dataset
loss, acc = clf.evaluate(x_test, y_test)
 
print(f'test loss: %.3f' % round(loss, 3))
print(f'test accuracy: %.3f' % round(acc, 3))
test loss: 0.482
test accuracy: 0.824

מידת הדיוק דומה בין דוגמאות הניסוי והביקורת ועומדת על 83% ו-82% בהתאמה.

נעזר ב-confusion matrix כדי למצוא באיזו קטגוריה המודל נוטה לדייק יותר.

# use confusion matrix to see the which
# category did the model get wrong
predictions = clf.predict(x_test)

ההסתברויות נעות על כל הטווח שבין 0 ל-1. נשתמש בתרגיל הבא כדי לגרום לחיזויים נמוכים או שווים ל-0.5 להיות 0 בעוד כל היתר יקבלו את הערך 1.

y_pred = np.array([0 if n <= .5 else 1 for n in predictions])

נעריך באמצעות confusion matrix:

from sklearn.metrics import confusion_matrix
cf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print(cf_matrix)
[[43 3]
 [12 27]]
 • המודל חזה נכונה 43 מתוך 46 הנספים בסט הביקורת, ו- 27 מתוך 39 השורדים.
 • נראה שהמודל נוטה לשגות יותר בסיווג השורדים. ייתכן שבגלל שיעורם הנמוך באוכלוסיה.

כיוון שמספר הנספים גדול יותר ממספר השורדים סט הנתונים לא מאוזן ולפיכך כדאי להשתמש במדד f1 כדי להעריך את מידת הדיוק של המודל:

# accuracy score is not enough to evaluate the
# model especially since the dataset is imbalanced
from sklearn.metrics import classification_report, f1_score
print(classification_report(y_test, y_pred))
       precision  recall f1-score  support

      0    0.78   0.93   0.85    46
      1    0.90   0.69   0.78    39

  accuracy              0.82    85
  macro avg    0.84   0.81   0.82    85
weighted avg    0.84   0.82   0.82    85
# overall f1 score
f1_score(y_test, y_pred)
0.7826086956521738

ערך f1 של 0.78

 

נייצא את המודל

קיבלנו את המודל הטוב ביותר. עכשיו הזמן לייצא אותו למודל TensorFlow לשימוש בעתיד:

# export as tf model
model.save("titanic_survivor_classifier", save_format="tf")

 

סיכום

במדריך זה ראינו הדגמה של יכולות הספרייה AutoKeras שבוחרת באופן אוטומטי את המודל הטוב ביותר של Keras לביצוע משימה של למידת מכונה. המשימה שביצענו היא מסוג סיווג מידע טבלאי אבל הספרייה מסוגלת גם לסווג תמונות וטקסט ולבצע משימות של רגרסיה. מומלץ בחום לקרוא את התיעוד המעולה באתר AutoKeras כדי ללמוד עוד אודות הספרייה המרתקת והמבטיחה הזו.

לכל המדריכים בנושא של למידת מכונה

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

דג למים הוא כמו ציפור ל...?

 

תמונת המגיב

אבי בתאריך: 14.05.2022

אם אני מעוניין לבנות מסווג אחד שיתאים ליותר מ-y_train אחד, איך אפשר לעשות זאת עם autokeras? (הכוונה שלא יבנה מספר מסווגים בלתי תלויים)