תחי ישראל - אין לנו ארץ אחרת

תחי ישראל -אין לנו ארץ אחרת

יישום רשימת סמיכויות adjacency list - חלק ב בסדרה על גרפים

מחבר:
בתאריך:

במדריך הקודם בסדרה על גרפים בפייתון הסברנו מהו גרף והדגמנו על התרשים:

intro to graph theory for python developers

בתרשים יש 5 צמתים (vertex, nodes):

V = [A, B, C, D, E]

ו-6 קשתות (edges) המחברות בין הצמתים. לדוגמה, "A" מחובר ל-"B", וגם "A" מחובר ל-"C". נציין את כל הקשתות ברשימה אחת:

E = [(A, B), (A, C), (B, C), (B, D), (C, D), (D, E)]

את הגרף נייצג בתור מילון של פייתון:

adjacency_list = {}

בתוך המילון יש לנו צומת "A" שיש לו צמתים המחוברים אליו בקשתות. את "A" נייצג בתור מפתח key ואת רשימת הצמתים הסמוכים אליו נרשום בתוך רשימה (בין סוגריים מרובעים):

adjacency_list = {
  "A": []
}

הצמתים הסמוכים ל-"A" הם "B" ו-"C". נשייך גם אותם למילון:

adjacency_list = {
  "A": ["B", "C"]
}

הצמתים הסמוכים ל-"B" הם "A", "C" ו-"D". נוסיף גם אותם:

adjacency_list = {
  "A": ["B", "C"],
  "B": ["A", "C", "D"]
}

נוסיף את "C":

adjacency_list = {
  "A": ["B", "C"],
  "B": ["A", "C", "D"],
  "C": ["A", "B", "D"],
}

נוסיף את "D" ו-"E":

adjacency_list = {
  "A": ["B", "C"],
  "B": ["A", "C", "D"],
  "C": ["A", "B", "D"],
  "D": ["B", "C", "E"],
  "E": ["D"]
}

ננסה לשלוף את המידע על השכנים של אחד הצמתים. לדוגמה, הצומת של "C":

adjacency_list["C"]

התוצאה:

["A", "B", "D"]

אם נרצה להוסיף קשת. לדוגמה בין "E" ל-"C" אז נוסיף אותם לרשימת השכנים:

adjacency_list["C"].append("E")
adjacency_list["E"].append("C")
 • הקשר הוא דו כיווני כיוון שהגרף אינו מכוון undirected. לפיכך, הוספנו את "C" לרשימה של "E" ואת "E" לרשימה של "C". אם הקשת הייתה מכוונת אז היינו צריכים להוסיף רק לאחד.

נדפיס את הרשימה לאחר השינוי:

print(adjacency_list)

 

מבנה של Adjacency list

ניצור קלאס Graph לארגון הגרף באמצעות adjacency list:

class Graph: 
  def __init__(self, nodes=None, directed=False): 
    # Initialize a graph with a list of nodes and a directed flag
    self.nodes = nodes if nodes is not None else []
    self.directed = directed

    self.adjacency_list = {}

    for node in self.nodes:
      # Create an empty adjacency list for each node
      self.adjacency_list[node] = []
 • הפונקציה מקבלת 2 ארגומנטים: nodes, רשימת צמתים של הגרף ו-directed אם הגרף מכוון.
 • מבנה הגרף יתחיל ללא קישורים בין ה-nodes לכן נתחיל מרשימת סמיכויות adjacency_list שהיא מילון ריק.
 • הפונקציה עוברת על כל אחד מה-nodes של הגרף ומאתחלת אותו על ידי הוספה שלו כמפתח ל-adjacency list כאשר הערך שמקבל המפתח בתחילה הוא רשימה ריקה.

נוסיף לקלאס Graph מתודה add_node() לצורך הוספת node לגרף:

def add_node(self, node): 
  # Add a new node to the graph
  if node not in self.nodes:
    self.adjacency_list[node] = []
    self.nodes.append(node)
 • המתודה add_node() מקבלת ארגומנט node שהוא ערך הצומת החדש.
 • המתודה בודקת שה-node לא קיים ברשימת הצמתים nodes כדי למנוע כפילויות.
 • אם ה-node לא קיים המתודה מוסיפה אותו לרשימת ה-nodes ול-adjacency_list.

המתודה add_edge() תאפשר הוספת קשתות edges בין שני nodes באופן מכוון או בלתי מכוון:

def add_edge(self, source, destination):
    # Check if the source and destination nodes exist in the graph
    if source not in self.nodes:
      # Add the source node to the graph if it does not exist.
      self.add_node(source)

    if destination not in self.nodes:
      # Add the destination node to the graph if it does not exist.
      self.add_node(destination)

    # Add the edge to the source node's adjacency list
    self.adjacency_list[source].append(destination)

    # If the graph is not directed, add the edge to the destination node's adjacency list as well
    if not self.directed:
      self.adjacency_list[destination].append(source)
 • המתודה add_edge() מוסיפה קשת edge לגרף. היא מקבלת שני ארגומנטים: source ו-destination המייצגים את 2 הצמתים ביניהם מקשרת הקשת.
 • המתודה קודם כל בודקת אם הצמתים קיימים בגרף. אם הם אינם קיימים, היא מוסיפה אותם.
 • המתודה מתחשבת בכווניות של הגרף. היא תמיד תוסיף קשת מ-source ל-destination. אם הגרף אינו מכוון היא תוסיף גם קשת הפוכה מ-destination ל-source.

נוסיף מתודה ליצירת רשימת סמיכויות generate_adjacency_list():

def generate_adjacency_list(self, edges):

  # Check if the edges list is not empty
  if edges:

    # Iterate over the edges list
    for edge in edges:

      # Get the source and destination nodes from the edge
      source, destination = edge

      # Add the edge to the graph
      self.add_edge(source, destination)

    # Return the graph's adjacency list
    return self.adjacency_list

  else:

    # Return an empty dictionary
    return {}
 • תפקיד המתודה generate_adjacency_list() הוא לייצר רשימת סמיכויות. המתודה מקבלת ארגומנט edges שהוא רשימת קשתות.
 • המתודה בודקת אם רשימת הסמיכויות אינה ריקה. אם ריקה אז המתודה מחזירה מילון ריק.
 • בהמשך, המתודה עוברת בלולאה על הקשתות ומפעילה את המתודה add_edge() להוספת קשת בכל פעם שהיא רצה.
 • לבסוף, המתודה מחזירה את רשימת הסמיכויות של הגרף.

 

נדפיס את המידע בקלאס באמצעות מתודת הקסם הפייתונית __repr__ בה נשתמש כדי לייצג אובייקט באופן שניתן אח"כ להשתמש בו כדי לשחזר את האובייקט.

def __repr__(self):

  # Get the list of nodes in the graph
  nodes = list(self.adjacency_list.keys())

  # Sort the nodes in alphabetical order
  nodes.sort()

  # Create a string representation of the graph's adjacency list
  adjacency_repr = ", ".join([f"{node}: {self.adjacency_list[node]}" for node in nodes])

  # Return the string representation of the graph
  return f"Graph({adjacency_repr})"
 • המתודה __repr__ היא מתודת קסם של פייתון המשמשת לייצוג אובייקט כמחרוזת. הייצוג כולל את רשימת הצמתים של הגרף ואילו צמתים קשורים ביניהם.

 

עכשיו הכל ביחד:

class Graph:
  def __init__(self, nodes=None, directed=False):
    # Initialize a graph with a list of nodes and a directed flag
    self.nodes = nodes if nodes is not None else []
    self.directed = directed

    self.adjacency_list = {}

    for node in self.nodes:
      # Create an empty adjacency list for each node
      self.adjacency_list[node] = []

  def add_node(self, node):
    # Add a new node to the graph
    if node not in self.nodes:
      self.adjacency_list[node] = []
      self.nodes.append(node)

  def add_edge(self, source, destination):
    # Check if the source and destination nodes exist in the graph
    if source not in self.nodes:
      # Add the source node to the graph if it does not exist.
      self.add_node(source)

    if destination not in self.nodes:
      # Add the destination node to the graph if it does not exist.
      self.add_node(destination)

    # Add the edge to the source node's adjacency list
    self.adjacency_list[source].append(destination)

    # If the graph is not directed, add the edge to the destination node's adjacency list as well
    if not self.directed:
      self.adjacency_list[destination].append(source)


  def __repr__(self):
    # Get the list of nodes in the graph
    nodes = list(self.adjacency_list.keys())

    # Sort the nodes in alphabetical order
    nodes.sort()

    # Create a string representation of the graph's adjacency list
    adjacency_repr = ", ".join([f"{node}: {self.adjacency_list[node]}" for node in nodes])

    # Return the string representation of the graph
    return f"Graph({adjacency_repr})"

לצורך בדיקה ניצור אובייקט Graph ונדפיס אותו:

# Example usage
graph = Graph()
graph.add_edge('A', 'B')
graph.add_edge('A', 'C')
graph.add_edge('B', 'C')
graph.add_edge('B', 'D')
graph.add_edge('C', 'D')
graph.add_edge('D', 'E')

print(repr(graph))

התוצאה:

Graph(A: ['B', 'C'], B: ['A', 'C', 'D'], C: ['A', 'B', 'D'], D: ['B', 'C', 'E'], E: ['D'])

 

יתרונות וחסרונות של Adjacency list

היתרון המרכזי של רשימת סמיכויות על פני מטריקס הוא עבור גרפים שיש בהם מעט קשתות יחסית למספר הצמתים sparse graphs כי אין צורך להקצות מקום בזיכרון לקשרים פוטנציאליים בין צמתים. לגרפים צפופים השימוש ברשימת סמיכויות הוא פחות מומלץ בגלל שהחיסכון בזכרון הוא פחות משמעותי ואז הוצאות תקורה overhead עבור הרשימה שמחזיק כל צומת הופכים לגורם המכריע.

 

מדריכים נוספים בסדרה ללימוד פייתון שעשויים לעניין אותך

יישום תורת הגרפים בפייתון - חלק א

יישום רשימת סמיכויות adjacency list - חלק ב בסדרה על גרפים

חלק ג בסדרה על גרפים - Pyviz - ספרייה להצגת גרפים אינטראקטיביים

הבנת אלגוריתם חיפוש לרוחב - BFS - סריקה של גרפים ומציאת הנתיב הקצר ביותר

אלגוריתם חיפוש לעומק DFS - מהבנה ליישום

אלגוריתם דייקסטרה Dijkstra למציאת הנתיב הקצר ביותר בגרף ממושקל

 

לכל המדריכים בסדרה ללימוד פייתון

 

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים

 

 

המדריכים באתר עוסקים בנושאי תכנות ופיתוח אישי. הקוד שמוצג משמש להדגמה ולצרכי לימוד. התוכן והקוד המוצגים באתר נבדקו בקפידה ונמצאו תקינים. אבל ייתכן ששימוש במערכות שונות, דוגמת דפדפן או מערכת הפעלה שונה ולאור השינויים הטכנולוגיים התכופים בעולם שבו אנו חיים יגרום לתוצאות שונות מהמצופה. בכל מקרה, אין בעל האתר נושא באחריות לכל שיבוש או שימוש לא אחראי בתכנים הלימודיים באתר.

למרות האמור לעיל, ומתוך רצון טוב, אם נתקלת בקשיים ביישום הקוד באתר מפאת מה שנראה לך כשגיאה או כחוסר עקביות נא להשאיר תגובה עם פירוט הבעיה באזור התגובות בתחתית המדריכים. זה יכול לעזור למשתמשים אחרים שנתקלו באותה בעיה ואם אני רואה שהבעיה עקרונית אני עשוי לערוך התאמה במדריך או להסיר אותו כדי להימנע מהטעיית הציבור.

שימו לב! הסקריפטים במדריכים מיועדים למטרות לימוד בלבד. כשאתם עובדים על הפרויקטים שלכם אתם צריכים להשתמש בספריות וסביבות פיתוח מוכחות, מהירות ובטוחות.

המשתמש באתר צריך להיות מודע לכך שאם וכאשר הוא מפתח קוד בשביל פרויקט הוא חייב לשים לב ולהשתמש בסביבת הפיתוח המתאימה ביותר, הבטוחה ביותר, היעילה ביותר וכמובן שהוא צריך לבדוק את הקוד בהיבטים של יעילות ואבטחה. מי אמר שלהיות מפתח זו עבודה קלה ?

השימוש שלך באתר מהווה ראייה להסכמתך עם הכללים והתקנות שנוסחו בהסכם תנאי השימוש.

הוסף תגובה חדשה

 

 

ענה על השאלה הפשוטה הבאה כתנאי להוספת תגובה:

מהם שלוש רשויות השלטון בישראל?